Žemės ūkio paskolų garantijų fondas surengė seminarą kredito įstaigų atstovams

Spausdinti
2017-04-03

Šių metų kovo 31 d. parodoje „Ką pasėsi...2017“ Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (toliau - Bendrovė) organizavo seminarą-pasitarimą aktualiais žemės ūkio klausimais. Seminare dalyvavo komercinių bankų, kredito unijų bei Žemės ūkio ministerijos atstovai. Seminaro metu  pristatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa ir jos įgyvendinimo planas,  Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonių įgyvendinimo aktualijos. Taip pat apžvelgti Bendrovės veiklos rezultatai ir perspektyvos, ūkių kreditavimas ir pokyčiai pastaraisiais metais.

Žemės ūkio paskolų garantijų fondo direktorė Danguolė Čukauskienė pasidžiaugė, kad šįmet Bendrovė švenčia savo veiklos dvidešimtmetį, kuris buvo labai sėkmingas. Direktorė trumpai pristatė viso veiklos laikotarpio rezultatus, akcentuodama, kad garantijos, skirtingai nei veiklos pradžioje, jau teikiamos ne tik tradiciniam žemės ūkiui, bet ir alternatyviems verslams kaime, žemės ūkio produkcijos perdirbimo įmonėms mieste. Pasinaudojus garantuotais kreditais, didžiausios investicijos – augalininkystės ir gyvulininkystės ūkiuose (investuota 650 mln. Eur), investicijos į alternatyviąją veiklą – 198 mln. Eur, žuvininkystės sektoriui teko 12 mln. Eur. Tačiau visuomet pagrindinis Bendrovės klientas – ūkininkas, jiems suteikta 80 proc. visų garantijų. Garantijų dėka sudaromos galimybės gauti finansavimą bei plėtoti verslą mažiems ūkiams, jauniesiems ūkininkams, neturintiems pakankamai užstato.
 
Žemės ūkio ministerijos Ekonomikos departamento direktorius Vygantas Katkevičius pristatė Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą ir jos įgyvendinimo planą. Pranešėjas aptarė, kokie numatyti Žemės ūkio ministerijos darbai, įgyvendinant Žemės ūkio ir kaimo plėtros plane numatytus prioritetus ir kryptis, akcentavo, kad žemės ūkyje siekiama darnios ir konkurencingos ekonomikos.
Daug diskusijų seminare sukėlė žemės ūkio gamybos rizikų valdymo klausimai.
 
Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento specialistas J. Pupius pristatė Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonių įgyvendinimo aktualijas, naujas priemones. Pranešėjas taip pat pristatė Paraiškų paramai gauti grafiką 2017 metams.
 
Seminaro metu Bendrovės analitikas J. Kraujelis dalyvius supažindino su žemės ūkio sektoriaus pagrindinių veiklos rezultatų 2012-2016 metais pokyčiais, apibendrintai apžvelgė ūkių pajamas pagal įvairias produkcijos rūšis, ūkių kreditavimo 2016 m. rezultatus. „Per praėjusius metus ūkių, gavusių kreditus, skaičius padidėjo. Kreditais metų pabaigoje naudojosi per 11,2 tūkst. ūkių. Tai rekordinis skaičius – teigė J.Kraujelis – Tam įtakos turėjo pradėta realiai įgyvendinti Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programa“.
 
Po seminaro visi dalyviai galėjo aplankyti parodą „Ką pasėsi...2017“ ir susipažinti su įdomiausiais parodos eksponatais. 
« Atgal