Per pirmąjį 2017 m. pusmetį – 93 garantijos už 15 mln. Eur

Spausdinti
2017-07-14

Per pirmąjį š.m. pusmetį Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išduotus 13,1 mln. Eur kreditų bei lizingo paslaugų suteikė 93 garantijas už 7,8 mln. Eur. Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai atitinkamu laikotarpiu suteiktos 2 garantijos už 7 mln. Eur. Per visą Fondo veiklos laikotarpį (nuo 1997 m.) jau suteikta 5101 garantija už 845 mln. Eur, kredito įstaigos žemės ūkio ir kaimo verslo sektoriui paskolino 1,1 mlrd. Eur. 

Šiais metais, lyginant su praėjusių metų pirmuoju pusmečiu, kai žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams buvo išduotos 120 garantijų už 12,3 mln. Eur, garantijų išduota ketvirtadaliu mažiau, jų suma sumažėjo beveik trečdaliu. Vidutinė kredito įstaigų ir lizingo bendrovių finansuojama suma šiemet siekė 163 tūkst. Eur, teikiama garantija – 99 tūkst. Eur, t.y. 61 proc. sumos. Didžiausias šiemet suteiktas finansavimas – 1 mln. Eur kredito linija kooperatinei bendrovei, užsiimančiai aliejaus gamyba, mažiausia investicija – Švenčionių rajono ūkininko įsigyjama sėjamoji  už 10 tūkst. Eur.

„Nors garantijų suteikiama mažiau, tačiau šiemet buvo suteiktos pirmosios garantijos už lizingo būdu perkamą žemės ūkio techniką, įrangą“ – pasakoja Žemės ūkio paskolų garantijų fondo direktorė Danguolė Čukauskienė. „Lizingo garantijų teikimo sutartys yra pasirašytos su daugeliu lizingo paslaugas teikiančių kredito įstaigų, tad sulaukiame vis daugiau prašymų suteikti tokias garantijas, o klientai gali pasinaudoti ne tik tradiciniu kreditavimu, bet ir lizino paslauga su valstybės garantija.“

Daugiausia garantijų kaip ir ankstesniais metais suteikiama ūkininkų ūkiams – jiems suteiktų garantijų suma sudarė 78 proc. viso garantijų portfelio. Labiausiai finansuojama veiklos sritis išliko tradicinis žemės ūkis – augalininkystės projektai sudarė 54 proc. visų išduotų garantijų, gyvulininkystė – 26 proc. Beveik penktadalį sumos sudarė alternatyviosios veiklos projektai, buvo įsigyjama miškų ūkio technika, vėjo jėgainės, lėšos skiriamos trumpalaikiam turtui įsigyti.

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas bendradarbiauja su visais komerciniais bankais ir daugeliu kredito unijų Lietuvoje. Šiais metais daugiausia kreditų su garantija išdavė kredito unijos – per pirmąjį šių metų pusmetį jos suteikė penktadalį (21 proc.) visų kreditų su garantija. Aktyviausios buvo Anykščių, Kėdainių krašto, Klaipėdos ir Akademinė kredito unijos. Tarp bankų aktyviausias buvo Medicinos bankas suteikęs 17 proc. visų kreditų su garantija, taip pat aktyviai skolino DNB bankas (17 proc.) bei Šiaulių bankas (16 proc.). 

„Žemės ūkio paskolų garantijų fondas šiemet mini savo veiklos 20-metį“ – sako direktorė D. Čukauskienė. „Per visą veiklos laikotarpį žemės ūkio sektoriui su valstybės garantija kredito įstaigos paskolino 1,1 mlrd. Eur, garantijomis pasinaudojo daugiau nei 5 tūkst. ūkio subjektų, garantijų suma siekia beveik 850 mln. Eur. Sieksime ir toliau padėti ūkio subjektams, neturintiems pakankamai įkeičiamo turto, finansinių išteklių, kurti ir plėtoti verslą kaimo vietovėse, modernizuoti ūkius bei įmones.“


Žemės ūkio paskolų garantijų fondas garantijas teikia bankams ir kredito unijoms už žemdirbių, kaimo verslininkų ir žemės ūkio produktų perdirbėjų imamus kreditus investicijoms, trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti. Kredito įstaigoms garantuojamas iki 80 proc. negrąžinto kredito sumos grąžinimas. Garantijos teikiamos ir finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms už ūkio subjektų lizingo būdu įsigyjamą naują žemės ūkio techniką bei kitus įrengimus, jiems taikoma garantijos suma – iki 60 proc.

« Atgal