Patvirtintas naujas valstybės garantijų limitas

Spausdinti
2017-04-05

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 133 patvirtino valstybės garantijų limitą už Žemės ūkio paskolų garantijų fondo prisiimamus įsipareigojimus kredito įstaigoms bei lizingo bendrovėms, kurių suma negali viršyti 205,14 mln. Eur.

„Valstybės garantijų limitas – tai prisiimamų garantinių įsipareigojimų dydis pagal garantijas, kuris vienu metu negali būti didesnis nei nustatytas Vyriausybės“ – komentuoja Žemės ūkio paskolų garantijų fondo direktorė Danguolė Čukauskienė. 
 
Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantiniai įsipareigojimai už ūkininkų, žemės ūkio įmonių, kaimo verslininkų, žemės ūkio produktus perdirbančių įmonių bei Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros paimtus kreditus 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 129,60 mln. Eur. 
 
2017 metams nustatytas 64,77 mln. Eur didesnis garantijų limitas, nes planuojama teikti daugiau garantijų už valstybės įmonei Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai vykdomą rinkos reguliavimo priemonę – žemės ūkio ir maisto produktų intervenciniai pirkimai.  
 
„Tikimės, kad pradėjus teikti iki 80 procentų garantijas visiems ūkio subjektams bei mažinant jų skolinimosi kaštus, kompensuojant dalį palūkanų, garantijų poreikis augs, o patvirtintas valstybės garantijų limitas leis pasinaudoti visiems besikreipiantiems ūkio subjektams“, – sako D. Čukauskienė.
 
 
LRV nutarimas:
 
» Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimas Nr. 133 „Dėl valstybės garantijų ir uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio paskolų garantijų fondo ir uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ įsipareigojimų pagal valstybės garantijas limitų”
 
« Atgal