Kreditų su garantija šiemet suteikta už 28,5 mln. Eur

Spausdinti
2017-10-27

Per tris 2017 m. ketvirčius Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išduotus 21,3 mln. Eur kreditų suteikė 130 garantijų už 13,3 mln. Eur. Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai suteiktos 3 garantijos už 7,2 mln. Eur. Per visą Fondo veiklos laikotarpį (nuo 1997 m.) jau suteikta 5141 garantija už 850,4 mln. Eur, kredito įstaigos žemės ūkio ir kaimo verslo sektoriui paskolino daugiau nei 1,1 mlrd. Eur. 

Šiais metais, lyginant su praėjusių metų 9 mėn., kai žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams buvo išduotos 174 garantijos už 18,6 mln. Eur, garantijų išduota ketvirtadaliu mažiau, jų suma sumažėjo beveik trečdaliu. Vidutinė kredito įstaigų finansuojama suma šiemet siekė 164 tūkst. Eur, teikiama garantija – 102 tūkst. Eur, t. y. vidutinė bendrovės teikiama garantija yra 62 proc. Didžiausia garantija minimu laikotarpiu suteikta paukštininkystės verslą plėtojančiam žemės ūkio kooperatyvui už teikiamą 1,16 mln. Eur kredito liniją, mažiausia – už Zarasų rajono ūkininkui teikiamą 8 tūkst. Eur kreditą trumpalaikiam turtui įsigyti.

Kreditų garantijas Žemės ūkio paskolų garantijų fondas teikia bet kokiam verslui kaime plėtoti, tačiau dažniausiai (75 proc. visų klientų) jomis naudojasi ūkininkų ūkiai. Kreditų su garantija gavėjai finansuoja tiek tradicines žemės ūkio šakas (augalininkystė – 44 proc., gyvulininkystė – 40 proc.), tiek alternatyvius verslus kaimo vietovėse (16 proc.). Didžiausia dalis investicijų teko žemės ūkio technikos pirkimui (33 proc. visų kreditų su garantija), statybai ir rekonstrukcijai (20 proc.), tačiau ne maža dalis skolintų lėšų skiriama ir trumpalaikiam turtui įsigyti – trąšoms, žaliavoms, kurui ar kitoms apyvartinėms lėšoms papildyti (25 proc.).

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas bendradarbiauja su visais bankais ir daugeliu kredito unijų Lietuvoje. Šiais metais ūkio subjektus su garantija aktyviausiai finansuoja DNB bankas, neseniai tapęs Luminor banku. Per tris š.m. ketvirčius bankas paskolino 6,1 mln. Eur su garantija – didžioji dalis lėšų buvo paskolinti kaip kreditai, tačiau ketvirtadalį šios sumos sudarė lizingo garantijos. Taip pat labai aktyviai skolino kredito unijos (24 proc. kreditų su garantija), Medicinos bankas (14 proc.) bei Šiaulių bankas (10 proc.).


Žemės ūkio paskolų garantijų fondas garantijas teikia bankams ir kredito unijoms už žemdirbių, kaimo verslininkų ir žemės ūkio produktų perdirbėjų imamus kreditus, lizingo paslaugas investicijoms, taip pat kreditus ar kredito linijas trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti. Kredito įstaigoms garantuojamas iki 80 proc. (lizingo paslaugoms – iki 60 proc.) negrąžinto kredito sumos grąžinimas. Nuo 2016 m. atnaujintas palūkanų kompensavimas už investicinius kreditus, taip pat dalis palūkanų kompensuojama už kreditus, skirtus trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti.

 

« Atgal