85 proc. klientų mūsų darbą įvertino teigiamai

Spausdinti
2017-12-12

2017 m. lapkričio mėnesį Žemės ūkio paskolų garantijų fondas atliko klientų, šiais metais pasinaudojusių valstybės garantijomis, apklausą. Apklausos tikslas – išsiaiškinti klientų požiūrį į teikiamas garantijų, palūkanų kompensavimo paslaugas, bendrą situaciją kreditavimo sektoriuje. 

Ar, Jūsų nuomone, Žemės ūkio paskolų garantijų fondo
darbuotojai savo darbą atlieka profesionaliai?


Daugiausiai apklausoje dalyvavusių klientų – ūkininkų ūkiai (80 proc.), taip pat dalyvavo įmonės kaimo vietovėse (12 proc.), žemės ūkio bendrovės, kooperatyvai, įmonės mieste (8 proc.). Pagrindinė klientų veikla – augalininkystė (71 proc.) ir gyvulininkystė (27 proc.). Pagal darbuotojų skaičių 77 proc. apklausoje dalyvavusių klientų turi nuo 1 iki 9 darbuotojų. Beveik pusė klientų (48 proc.) nurodė, kad veiklą vykdo virš 10 metų, dar 22 proc. veikia nuo 5 iki 10 metų.
 
Pusė apklausoje dalyvavusių klientų nurodė, kad informacijos apie Fondo teikiamas paslaugas jiems pakanka, dar 40 proc. – iš dalies pakanka ir tik 10 proc. apklaustųjų nurodė, kad informacijos nepakanka. Dažniausiai klientai informaciją apie Fondo teikiamas paslaugas gauna iš kredito įstaigų darbuotojų (80 proc.), tik maža dalis jų (mažiau nei po 10 proc.) informaciją rado reklaminiuose leidiniuose, straipsniuose spaudoje ar seminarų, parodų metu. Beveik 40 proc. apklaustųjų nurodė, kad informaciją randa Fondo svetainėje internete – ten jiems aktualiausia pateikiama išsami informacija apie paslaugų teikimo sąlygas, reikalaujami dokumentai, taip pat galimybė sužinoti preliminarų garantinės įmokos dydį (skaičiuoklė). 
 
Kredito įstaigos, klientų nuomone, garantijų į Fondą kreipiasi dėl klientų užstato trūkumo, galimybės suteikti finansavimą palankesnėmis sąlygomis, rizikos sumažinimo ar galimybės gauti palūkanų kompensacijas klientams. Keli klientai nurodė, kad garantija leidžia imtis „didelių, ambicingų projektų“, kiti klientai teigia, kad garantija buvo suteikta jų pačių iniciatyva.
 
Apklausoje 73 proc. klientų nurodė, kad, jų nuomone, Fondo darbuotojai savo darbą atlieka profesionaliai, dar 12 proc. – kad iš dalies profesionaliai, likusi dalis (15 proc.) nuomonės neturėjo. Taip pat beveik 60 proc. apklaustųjų planuoja kreiptis finansavimo su Fondo garantija ir ateityje, likusi dalis šiuo metu to neplanuoja, bet tokios galimybės neatmeta. Į klausimą „Ar, Jūsų nuomone, pastaruoju metu pasikeitė kredito įstaigų požiūris į kreditavimą?“ beveik 40 proc. klientų atsakė, kad kreditavimo sąlygos iš esmės nepasikeitė, tačiau 30 proc. jų teigia, kad kredito įstaigų reikalavimai dėl užstato, dokumentų ar  nuosavų lėšų sugriežtėjo.
 
 „Klientų apklausą atliekame kiekvienais metais“ – teigia Žemės ūkio paskolų garantijų fondo direktorė Danguolė Čukauskienė. „Tai mums suteikia naudingos informacijos, kaip klientai vertina jiems suteiktas paslaugas. Mes dažniausiai bendraujame su kredito įstaigų darbuotojais, jie pateikia dokumentus ir atstovauja klientą, tačiau labai svarbu išgirsti ir tikrojo naudos gavėjo – kliento – balsą, suprasti ar paslauga jam tinkama, ar jis patenkintas teikiamų paslaugų kokybe.“
« Atgal