Pradėti verslą jauniesiems ūkininkams padeda kreditų garantijos

Spausdinti
2015-04-29

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo (toliau – Bendrovė) teikiamas garantijas už kreditus, skirtus ūkio kūrimui ar plėtrai, gali gauti ir jaunieji ūkininkai, neturintys pakankamai užstato.

Bendrovė garantijas teikia bankams ir kredito unijoms už jaunųjų ūkininkų imamus kreditus investicijoms, trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti. Kredito įstaigoms garantuojamas net iki 80 proc. negrąžinto kredito sumos grąžinimas. Pasinaudojus Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, sumažėja nuosavo užstato poreikis, kredito grąžinimo užtikrinimui nereikia papildomo užstato, užtenka įsigyjamo turto įkeitimo. 
 
Taip pat Bendrovė garantijas teikia ir projektų pagal Lietuvos kaimo plėtros programos priemonę „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimui. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos jau pradėjo rinkti paraiškas naujajam 2014-2020 m. programavimo laikotarpiui. Jauniesiems ūkininkams, įgyvendinantiems investicinius projektus pagal šią priemonę bus skiriama 50 000 Eur paramos suma be pridėtinės vertės mokesčio, jei kuriamas gyvulininkystės ūkis – 60 000 Eur. 
 
„Naujosiose taisyklėse nustatyta, kad parama išmokama dviem ar trimis dalinėmis išmokomis atsižvelgiant į verslo plane numatytas veiklas. Pirmoji išmokos dalis sudarys ne daugiau kaip 50 proc. visos išmokos sumos, todėl likusią projekto įgyvendinimui reikalingą sumą, jaunieji ūkininkai turės skolintis iš kredito įstaigų arba įgyvendinti projektą nuosavomis lėšomis. Tam jie galės pasinaudoti ir Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijomis“ – sako Žemės ūkio paskolų garantijų fondo direktorė Danguolė Čukauskienė
 
Per visą veiklos laikotarpį Bendrovė suteikė 1729 garantijas jauniesiems ūkininkams už 94,14 mln. Eur. Į savo ūkius jaunieji ūkininkai jau investavo 147,07 mln. Eur skolintų lėšų. Daugiausiai buvo skolinamasi žemės ūkio technikos, gamybinės įrangos, žemės ūkio paskirties žemės įsigijimui, o taip pat trumpalaikio turto (trąšų, medžiagų, sėklų, kuro ir kt.) ar ūkinių gyvūnų įsigijimui. 
 
Bendrovė nuolat siekia suteikti jauniesiems ūkininkams galimybę pasiskolinti kuo palankesnėmis sąlygomis. 2014 m. pabaigoje žemės ūkio ministerija atnaujino kredito įstaigoms sumokėtų palūkanų kompensavimą. Taigi, nuo šių metų jauniesiems ūkininkams, įgyvendinantiems projektus be ES paramos bei ūkininkams, įgyvendinantiems projektus pagal priemonę „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ kompensuojama 40 proc. kredito įstaigai sumokėtų palūkanų bei kompensuojama 80 proc. garantinio užmokesčio. Ūkio subjektams sudaromos galimybės garantinį užmokestį mokėti dalimis. 
 
« Atgal