Per tris ketvirčius kreditų garantijų suteikta beveik tris kartus daugiau

Spausdinti
2015-10-07

Per tris šių metų ketvirčius Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už kaimo verslo plėtrai išduotus 34,6 mln. Eur kreditų suteikė 147 garantijas už 25,7 mln. Eur. Per visą Fondo veiklos laikotarpį (nuo 1997 m.) jau suteiktos 4734 garantijos už 740,2 mln. Eur, kredito įstaigos žemės ūkio ir kaimo verslo sektoriui paskolino 972,9 mln. Eur. 

Šiemet Žemės ūkio paskolų garantijų fondas už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išduotus 28,4 mln. Eur kreditų suteikė 145 garantijas už 19,5 mln. Eur. Dvi garantijos už 6,2 mln. Eur taip pat suteiktos Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai. Lyginant su praėjusių metų trijų ketvirčių rezultatais, kai buvo suteiktos 123 garantijos už 9,2 mln. Eur, šiemet garantijų suma išaugo 2,8 karto. 
 
„Suteiktų garantijų suma žymiai išaugo, garantijas suteikus Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai“ – pasakoja Žemės ūkio paskolų garantijų fondo direktorė Danguolė Čukauskienė. „Dėl Rusijos pieno produktų embargo pieno sektorius šiemet išgyvena ne pačius lengviausius laikus, todėl Agentūra ėmėsi vykdyti intervencinius nugriebto pieno miltelių pirkimus, kad perdirbimo įmonės galėtų atsiskaityti su žemdirbiais. Tam buvo naudojamos iš kredito įstaigų skolintos lėšos su Fondo garantija.“
 
Vertinant tik garantijas žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams (be Agentūros), garantijų suma taip pat išaugo daugiau nei 2 kartus, nuo 9,2 mln. Eur praėjusiais metais iki 19,5 mln. Eur šiemet, nors garantijų skaičius išaugo tik penktadaliu. Šiemet suteikti kreditai buvo didesni, jie vidutiniškai siekė beveik 200 tūkst. Eur. Vidutinė suteikiama garantija taip pat buvo didesnė, šiemet ji vidutiniškai sudarė 69 proc. kredito sumos.
 
Daugiausia kreditais su garantijomis šiemet naudojosi ūkininkų ūkiai, jie sudarė 60 proc. visų klientų. Žemdirbiai daugiausia vystė tradicinius verslus – augalininkystę ir gyvulininkystę, tam buvo panaudota 76 proc. visų iš kredito įstaigų pasiskolintų lėšų su garantija. Beveik trečdalį klientų sudarė smulkios ir vidutinės įmonės, veikiančios kaimo vietovėse, jos daugiausia užsiima alternatyviąja veikla kaime – paslaugų teikimu, įvairia gamyba, tradiciniais amatais, miškininkyste ar alternatyvios energetikos projektų vystymu.
 
Žemės ūkio paskolų garantijų fondas bendradarbiauja su visais bankais ir daugeliu kredito unijų Lietuvoje. Šiais metais aktyviausiai kreditus su garantija teikia Šiaulių bankas – per tris š.m. ketvirčius kredito įstaiga išdavė 11,9 mln. Eur kreditų su garantija, t.y. daugiau nei 40 proc. visų kreditų su garantija sumos. Daugiau kreditų su garantija nei praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu suteikė kredito unijos, Medicinos bankas, bankas Swedbank.
 
„Trijų ketvirčių garantijų teikimo rezultatai patvirtino mūsų prognozes“ – pastebi D. Čukauskienė. „Skolinimasis šiemet daug aktyvesnis, tam įtakos turi 2014-2020 m. ES paramos įsisavinimas, palankesnis kredito įstaigų požiūris į žemės ūkio sektorių, bendra ekonominė situacija. Taip pat garantijų teikimą skatina nuo šių metų pradžios atnaujintas dalinis palūkanų kompensavimas už investicinius kreditus, patvirtintos naujos palūkanų kompensavimo taisyklės už kreditus apyvartinėms lėšoms.“

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas garantijas teikia bankams ir kredito unijoms už žemdirbių, kaimo verslininkų ir žemės ūkio produktų perdirbėjų imamus kreditus investicijoms, trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti. Kredito įstaigoms garantuojamas iki 80 proc. negrąžinto kredito sumos grąžinimas. Garantijos teikiamos ir finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms už ūkio subjektų lizingo būdu įsigyjamą naują žemės ūkio techniką bei kitus įrengimus, jiems taikoma garantijos suma – iki 60 proc. Kreditų su garantija gavėjams taikomas dalinis kredito įstaigoms sumokėtų palūkanų kompensavimas.
 
« Atgal