Per pirmąjį šių metų pusmetį garantijų suteikta 52 proc. daugiau

Spausdinti
2015-07-08

Per pirmąjį š.m. pusmetį Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išduotus 15,3 mln. Eur kreditų suteikė 93 garantijas už 10,7 mln. Eur. Per visą Fondo veiklos laikotarpį (nuo 1997 m.) jau suteikta 4680 garantijų už 725 mln. Eur, kredito įstaigos žemės ūkio ir kaimo verslo sektoriui paskolino daugiau nei 950 mln. Eur.

 
Šiais metais, lyginant su praėjusių metų pirmuoju pusmečiu, kai buvo išduotos 98 garantijos už 7 mln. Eur, garantijų skaičius nežymiai sumažėjo, tačiau garantijų suma išaugo 52 proc. Tai lėmė išaugęs skolinimosi dydis – vidutinis kreditas šiemet sudarė 165 tūkst. Eur, kai praėjusių metų pirmąjį pusmetį – 135 tūkst. Eur. Didžiausias šiemet įgyvendintas projektas – žemės ūkio bendrovės investicinis projektas su ES parama, kuriam buvo suteiktas maksimalus 1,16 mln. Eur kreditas su garantija, mažiausia investicija – purkštuvo įsigijimui skirti 16 tūkst. Eur.
 
Kaip ir ankstesniais metais, pagrindiniais klientais išliko ūkininkų ūkiai, kurie sudarė daugiau nei 60 proc. visų klientų – veiklai pradėti ar ją plėsti bei modernizuoti garantuotais kreditais pasinaudojo 56 ūkininkai, jiems išduota beveik pusė (47 proc.) visų kreditų su garantija. Garantijos šiais metais daugiausia buvo teikiamos už kreditus augalininkystės (24 proc. visų kreditų su garantija) bei alternatyviosios žemės ūkiui veiklos projektams finansuoti. Jie daugiausia įgyvendino miškininkystės ir medienos ruošos paslaugų teikimo, kaimo turizmo bei alternatyvios energetikos projektus, kuriems suteikta 23 proc. visos kreditų su garantija sumos. 
 
 „Džiaugiamės, kad tiek ūkininkai, tiek įmonės šiemet labai aktyviai skolinasi trumpalaikiam turtui įsigyti“ – sako Žemės ūkio paskolų garantijų fondo direktorė Danguolė Čukauskienė. „Palyginti su praėjusių metų pirmuoju pusmečiu, kreditai ir kredito linijos apyvartinėms lėšoms papildyti išaugo beveik du kartus, jie sudarė trečdalį viso garantijų portfelio. Ūkio subjektai už skolintas lėšas galėjo įsigyti trąšų, sėklų, degalų ir kitų pavasario darbams taip reikalingų prekių.“
 
Daugiausia kreditų su garantija šiemet per 6 mėn. išdavė Šiaulių bankas – jam suteikta garantijų už 3,2 mln. Eur, t.y. 30 proc. visos garantijų sumos. Labai aktyviai su garantija taip pat skolina kredito unijos, joms suteikta 2,6 mln. Eur garantijų (24 proc. visos garantijų sumos). Aktyviausios iš kredito unijų – Ignalinos, Kėdainių krašto, Raseinių kredito unijos.
 
„Kreditų garantijos taip pat aktyviai teikiamos ir projektams su ES parama finansuoti“ – pastebi D. Čukauskienė. „Norime priminti, kad Žemės ūkio paskolų garantijų fondo teikiama garantija nėra laikoma valstybės pagalba, todėl visi ES remiami projektai gali gauti pilną paramos intensyvumą, nei vienas euras dėl garantijos suteikimo nėra atimamas. Tai sudaro geras sąlygas neturintiems pakankamai užstato įgyvendinti investicinius projektus.“

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas garantijas teikia bankams ir kredito unijoms už žemdirbių, kaimo verslininkų ir žemės ūkio produktų perdirbėjų imamus kreditus investicijoms ar trumpalaikiam turtui įsigyti. Kredito įstaigoms garantuojamas iki 70 proc. (už jaunųjų ūkininkų, ūkio subjektų, kurie užsiima gyvulininkyste, taip pat ūkio subjektų, apdraudusių žemės ūkio augalus, kreditus – iki 80 proc.) negrąžinto kredito sumos grąžinimas. Garantijos gali būti teikiamos ir finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms už ūkio subjektų lizingo būdu įsigyjamą naują žemės ūkio techniką bei kitus įrengimus, taikoma garantijos suma – iki 60 proc.
 
« Atgal