Kredito įstaigų atstovai susirinko į tradicinį seminarą bei aplankė parodą „Agrovizija 2015“

Spausdinti
2015-07-03

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas š. m. liepos 2 d. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos mokymų centre Agroakademija kredito įstaigų darbuotojams organizavo seminarą Investicijų diegimas į žemės ūkio sektorių 2015-2020 m. Gyvulininkystės šakos svarba ir perspektyvos. Seminaro tikslas – susipažinti ir aptarti  investicijų į ūkius ir inovacijų rezultatus, investicijų poreikį bei kvalifikuotų specialistų įtaką ūkių plėtrai.

Žemės ūkio paskolų garantijų fondo direktorė D. Čukauskienė seminaro dalyvius supažindino su Bendrovės veiklos 2014 m. rezultatais, pristatė ateities planus. Direktorė pabrėžė, kad 2015 m. sudarytos palankesnės garantijų teikimo sąlygos gyvulininkystės plėtrai, šiuo metu ruošiami Bendrovės veiklą reglamentuojančio nutarimo pakeitimai, kurie leis sudaryti vienodas garantijų gavimo sąlygas visiems ūkio subjektams. 
 
Siekdama tobulėti ir gerinti paslaugų kokybę, Bendrovė atliko kredito įstaigų specialistų apklausą garantijų teikimo klausimais. Apklausos rezultatai parodė, kad dažniausiai kredito įstaigos garantija naudojasi, kai ūkio subjektui nepakanka užstato bei kredito įstaigos rizikos sumažinimui, klausimą dėl garantijos poreikio dažniausiai priima kredito įstaigų darbuotojai. 90 proc. dalyvavusių apklausoje taip pat nurodė, kad Bendrovės darbuotojai savo darbą atlieka profesionaliai.
 
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktoriaus pavaduotoja dr. Alma Valskytė pristatė galimybes pasinaudoti finansine parama pagal Lietuvos kaimo plėtros programą, pateikė informaciją apie jau surinktas paraiškas paramai gauti, pristatė paraiškų investicinei paramai gauti pirmųjų šaukimų rezultatus, kurie parodė, kad paraiškų gauta ženkliai daugiau, nei galima skirti paramos.
 
Žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktorius dr. Edvardas Makelis pranešime Inovacijų ir kvalifikuotų specialistų svarba gyvulininkystėje – iššūkiai ir galimybės įdomiai pristatė žemės ūkio ateities iššūkius ir kas juos gali padėti įveikti. Pranešėjas taip pat išdėstė mintis apie inovacijų ir investicijų būtinumą sprendžiant žemės ūkio gamybos efektyvumo, aplinkosaugos problemas, klimato kaitos pasekmes žemės ūkio produkcijos produktyvumui.
 
Seminaro pabaigoje seminaro dalyviai aplankė parodą Agrovizija, susipažino su jos eksponatais. 
 
Žemės ūkio paskolų garantijų fondo rengiami seminarai bankų ir kredito unijų darbuotojams leidžia realybėje pamatyti kaip plėtojamas žemės ūkio verslas, kokia ateities vizija numatoma kaime. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas planuoja ir ateityje rengti panašius seminarus, plačiau supažindinti kredito įstaigų darbuotojus su verslu kaimo vietovėse. 
« Atgal