Daugiausia kreditų su garantija šiemet išdavė Šiaulių bankas

Spausdinti
2015-04-10

Per pirmąjį š.m. ketvirtį Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išduotus 4,9 mln. Eur kreditų suteikė 34 garantijas už 3,3 mln. Eur. Per visą Fondo veiklos laikotarpį (nuo 1997 m.) jau suteikta 4621 garantija už 717,8 mln. Eur, kredito įstaigos žemės ūkio ir kaimo verslo sektoriui paskolino 943,2 mln. Eur. 

Praėjusiais metais per tą patį laikotarpį kreditų gavėjams buvo suteikta 40 garantijų už 3,0 mln. Eur, kredito įstaigos žemės ūkio sektoriui suteikė 5 mln. Eur kreditų, t.y. garantijų suma palyginti su praėjusiais metais išaugo dešimtadaliu. Nors kreditų suma ir skaičius buvo šiek tiek mažesnis, tačiau šiemet suteikti kreditai buvo didesni, jie vidutiniškai siekė 145 tūkst. Eur. Vidutinė suteikiama garantija taip pat buvo didesnė, šiemet ji vidutiniškai sudarė 67 proc. kredito sumos.
 
„Pagrindiniais mūsų klientais išlieka ūkininkų ūkiai, šiemet jiems suteikta daugiau nei pusė visų kreditų su garantija“ – pasakoja Žemės ūkio paskolų garantijų fondo direktorė Danguolė Čukauskienė. „Daugiausiai skolintų lėšų jie skyrė statybai ir rekonstrukcijai, gamybinei įrangai, žemės ūkio technikai įsigyti, tačiau pastaruoju metu, ypač pavasarį, vis daugiau skolinamasi ir trumpalaikiam turtui įsigyti, t.y. žaliavoms, medžiagoms, žemės ūkio prekėms įsigyti ir paslaugoms apmokėti“.
 
Daugiausia kreditais su garantijomis šiemet naudojosi Kauno, Utenos ir Vilniaus apskričių žemdirbiai ir kaimo verslininkai. Jie daugiausia investavo į augalininkystės, pieno ūkių  modernizavimą, ketvirtadalis visų investicijų buvo skirtos alternatyviųjų verslų, tokių kaip miškininkystės ir medienos ruošos, autoserviso bei kitų paslaugų tekimui, finansuoti.
 
Žemės ūkio paskolų garantijų fondas bendradarbiauja su visais komerciniais bankais ir daugeliu kredito unijų Lietuvoje. Šiais metais aktyviausiai kreditus su garantija teikia Šiaulių bankas – per tris š.m. mėnesius kredito įstaiga išdavė beveik trečdalį visų kreditų su garantija sumos (30 proc.). Taip pat aktyviai žemdirbiams ir kaimo verslininkams skolino kredito unijos (26 proc. visų kreditų su garantija), DNB bankas (18 proc.) bei Citadele bankas (17 proc.). 
 
„Pirmojo šių metų ketvirčio rezultatai rodo, kad kreditų garantijų poreikis išlieka panašus kaip ir praėjusiais metais“ – pastebi D.Čukauskienė. „Tačiau tikimės, kad jų poreikis išaugs, kai bus pradėtas 2014-2020 m. ES paramos įsisavinimas, tuomet įgyvendinantiems projektus prireiks ir skolintų lėšų, ir kredito garantijų. Taip pat garantijų teikimą turėtų paskatinti nuo šių metų pradžios atnaujintas dalinis palūkanų kompensavimas, praplėstas galinčių gauti iki 80 proc. garantijas klientų ratas bei kitos priemonės, skatinančios žemės ūkio sektoriaus kreditavimą.“
 

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas garantijas teikia bankams ir kredito unijoms už žemdirbių, kaimo verslininkų ir žemės ūkio produktų perdirbėjų imamus kreditus investicijoms, trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti. Kredito įstaigoms garantuojamas iki 80 proc. negrąžinto kredito sumos grąžinimas. Garantijos teikiamos ir finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms už ūkio subjektų lizingo būdu įsigyjamą naują žemės ūkio techniką bei kitus įrengimus, jiems taikoma garantijos suma – iki 60 proc.

« Atgal