Dalinis palūkanų kompensavimas – ir už kreditus trumpalaikiam bei biologiniam turtui įsigyti

Spausdinti
2015-09-21

Žemės ūkio ministerija 2015 m. rugsėjo 16 d. ministro įsakymu Nr. 3D-691 patvirtino taisykles pagal kurias dalinis kredito įstaigoms sumokėtų palūkanų kompensavimas gali būti teikiamas ir už trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus. Taisyklės galioja kreditams paimtiems su Žemės ūkio paskolų fondo garantija nuo 2015 m. rugsėjo 17 d.

Pagal naująsias taisykles, dalinis palūkanų kompensavimas teikiamas kaimo vietovėse veikiantiems subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio gamyba ir imantiems kreditus ar kredito linijas trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti. Ūkio subjektams kompensuojama 80 proc. kredito įstaigoms sumokėtų palūkanų už ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį nuo kredito pasirašymo dienos. Maksimali metinė palūkanų norma, kurios dalis kompensuojama, negali būti didesnė kaip 6 proc.
 
Kadangi dalinis palūkanų kompensavimas teikiamas remiantis nereikšmingos (de minimis) pagalbos, suteiktos vadovaujantis Europos Sąjungos reglamentu Nr. 1408/2013, nuostatomis, per einamuosius ir dvejus ankstesnius mokestinius metus bendra pagalbos suma vienam kaimo vietovėje veikiančiam subjektui negali viršyti 15 000 eurų.
 
„Džiaugiamės, kad nuo šiol dalį palūkanų galėsime kompensuoti ir už trumpalaikius kreditus. Šiuo metu ši parama ypač aktuali pieno ūkiams, kurie susiduria su apyvartinių lėšų trūkumu“ – sako Žemės ūkio paskolų garantijų fondo direktorė Danguolė Čukauskienė. „Be to, klientams bus žymiai patogiau, kai tiek garantiją, tiek palūkanų kompensaciją už investicinius ar trumpalaikius kreditus jie galės gauti vienoje vietoje – Žemės ūkio paskolų garantijų fonde.“

Detalesnė informacija apie palūkanų kompensavimą » Kreditų garantijos » palūkanų kompensacija už trumpalaikius kreditus
 
2015 m. rugsėjo 16 d. žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-691 „Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija kompensavimo taisyklės“
 
« Atgal