Atnaujintos paraiškų dėl garantijų suteikimo formos bei jų priedai

Spausdinti
2015-11-16

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas informuoja, kad vadovaujantis 2015 m. rugsėjo 16 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-691 patvirtintomis dalinio palūkanų kompensavimo už kreditus trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti, taisyklėmis atnaujintos paraiškų dėl garantijos suteikimo formos bei paraiškų formos priedai. 

Naujose paraiškos formose detalizuojama kredito paskirtis dėl kredito palūkanų kompensavimo taikymo, taip pat paruošti paraiškų priedai dėl garantinio užmokesčio bei palūkanų, sumokėtų kredito įstaigai už investicinius ar trumpalaikius kreditus ir (ar) biologinio turto įsigijimui su Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensacijų išmokėjimo.
 
Ūkio subjektai, norintys gauti garantinio užmokesčio bei dalinį kredito palūkanų kompensavimą turės užpildyti minėtos paraiškos priedus, o informaciją apie kredito reitingą ir turto įkeitimo lygį pateiks kredito įstaigos atstovai.
 
Patvirtintose taisyklėse nustatyta, kad ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio gamyba, taikomas dalinis palūkanų kompensavimas imantiems kreditus ar kredito linijas trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti
 
Primename, kad dalis palūkanų kompensuojama ne tik trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti, bet ir už kredito įstaigų kreditus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, investicinių projektų įgyvendinimui, kuriuos įgyvendina kaimo vietovėje veikiantys ūkio subjektai. Kreditai gali būti skirti pirminei žemės ūkio produkcijos gamybai ir (ar) kitai veiklai, nei pirminė žemės ūkio produktų gamyba (alternatyvi žemės ūkiui veikla). 
 
Taip pat dalis kredito palūkanų kompensuojama žuvininkystės sektoriaus įmonėms, iš kredito įstaigų imančioms kreditus arba lizingu perkančioms naują (nenaudotą) gamybinę įrangą ir (ar) naujus (nenaudotus) įrenginius su Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija investiciniams projektams, skirtiems žvejybos ir akvakultūros produktų gamybai, perdirbimui ir (ar) prekybai.
« Atgal