Atnaujintas dalies garantinio užmokesčio ir dalies palūkanų kompensavimas žuvininkystės sektoriui

Spausdinti
2015-06-29

Vadovaujantis 2015 m. birželio 22 d. žemės ūkio ministrės įsakymu Nr. 3D-529 patvirtintomis taisyklėmis, atnaujinamas dalies palūkanų už kreditus ir lizingo paslaugas su Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija kompensavimas žuvininkystės sektoriaus įmonėms. Taisyklės galioja visiems kreditams ir lizingo paslaugoms suteiktoms nuo 2015 m. sausio 1 d.

 
Pagal naujai patvirtintas taisykles, kompensacijos bus teikiamos už žuvininkystės sektoriaus įmonių imamus kreditus investiciniams projektams įgyvendinti ar lizingu perkamą naują gamybinę įrangą bei naujus įrenginius, skirtus žvejybos ir akvakultūros produktų gamybai, perdirbimui, prekybai.
 
Per einamuosius ir dvejus ankstesnius finansinius metus bendra pagalbos suma vienai žuvininkystės sektoriaus įmonei negali viršyti 30 000 eurų.
 
Kompensacija žuvininkystės sektoriaus įmonėms suteikiama, jeigu įmonė:
  • yra maža ar vidutinė ir neturi finansinių sunkumų;
  • negauna paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 m. veiksmų programos priemones ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos investicines priemones.
Žuvininkystės sektoriaus įmonėms kompensuojama: 
  • 80 proc. garantinio užmokesčio; 
  • 30 proc. kredito įstaigai ar finansinės nuomos (lizingo) bendrovei sumokėtų palūkanų už ne ilgesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį nuo kredito ar finansinės nuomos (lizingo) sutarties pasirašymo dienos. Metinė palūkanų norma, kurios dalis kompensuojama negali būti didesnė kaip 4 proc.
 „Džiaugiamės, kad nuo metų pradžios atnaujinus palūkanų kompensavimą žemės ūkio subjektams, kompensavimas buvo atnaujintas ir žuvininkystės sektoriaus įmonėms“ – pasakoja Žemės ūkio paskolų garantijų fondo direktorė Danguolė Čukauskienė. „Nors žuvininkystės sektorius garantijų portfelyje sudaro tik nedidelę dalį, tačiau tikimės, kad investicijų į šią svarbią žemės ūkio šaką daugės.“
 
 
» Atnaujinta paraiškos dėl garantijos suteikimo forma (papildomai teikiamas paraiškos 6 priedas)
 
 
« Atgal