Žemės ūkio paskolų garantijų fondo atstovai dalyvavo AECM visuotinėje asamblėjoje

Spausdinti
2013-06-30
Birželio 20-21 dienomis Romoje, Italijoje Žemės ūkio paskolų garantijų fondo atstovai dalyvavo visuotinėje asamblėjoje bei seminare „ES SVV paramos programos – ateinantis programavimo periodas ir valstybės pagalbos projektai“ organizuotame Europos garantinių institucijų asociacijos AECM, Italijos garantijų institucijos Assoconfidi bei garantijų fondo žemės ūkiui SGFA.
 
 
Asamblėjoje bei seminare dalyvavo daugiau nei 280 dalyvių bei aukšto lygio pranešėjų, tokių kaip Richard Pelly, Europos Investicijų fondo (EIF) vadovas, Giuseppe Gramigna - vyriausias ekonomistas iš Jungtinių Amerikos Valstijų Smulkaus Verslo Administracijos (SBA), Salvatore Zecchini -  Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD), Korėjos Kreditų garantijų fondo vadovas Taik Soo Ahn ir kt. 
 
Visuotinės asamblėjos bei seminaro metu buvo atkreiptas dėmesys, kad Europos garantijų institucijų ateityje laukia nemaži iššūkiai, pasikeitus kredito įstaigų veiklą ribojantiems normatyvams bei reikalavimams. Sugriežtinus skolinimo tvarką, kredito įstaigos bus priverstos atsirinkti mažiau rizikingus projektus, todėl garantijų institucijų veikla, dalijamasis skolinimo rizika su kredito įstaigomis, tuo pačiu padedant didesniam ūkio subjektų skaičiui prieiti prie finansinių išteklių bus dar aktualesnis. 
 
AECM vienija 40 Europos garantinių institucijų ir nacionalinių asociacijų, veikiančių 21 šalyje ES Ekonominėje zonoje, Rusijoje, Juodkalnijoje bei Turkijoje. AECM atstovauja savo organizacijoms Europos Komisijoje, Europos Parlamente, Europos investicijų banke (EIB), Europos investicijų fonde (EIF), Pasaulio banke ir kt.
 
Žemės ūkio paskolų garantijų fondas AECM narys yra nuo 2001 m.
 
AECM narių paslaugomis kasmet pasinaudoja daugiau kaip 300 000 ūkio subjektų visoje Europoje, asociacijai priklausančių organizacijų prisiimtų garantijų įsipareigojimų likutis sudaro 78 mlrd. EUR, o vien per 2012 metus buvo suteikta daugiau nei 28 mlrd. EUR naujų garantijų. Tai sudaro žymią dalį visų Europos kredito įstaigų ūkio subjektų paskolų portfeliuose. 
 
« Atgal