Praėjusiais metais suteiktos 335 kreditų garantijos už 79 mln. Lt

Spausdinti
2013-01-20
2012 metais Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (toliau – Fondas) už kredito įstaigų žemdirbiams, kaimo verslininkams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams išduotus 135,2 mln. Lt kreditų suteikė 335 garantijas už 79,1 mln. Lt. 
 
„Praėjusieji metai žemės ūkiui buvo tikrai sėkmingi – sako Žemės ūkio paskolų garantijų fondo direktorė Danguolė Čukauskienė. – Žemdirbiai užaugino puikų derlių, jo supirkimo kainos taip pat išliko pakankamai aukštos, todėl jie galėjo laiku atsiskaityti su žaliavų tiekėjais, kitais kreditoriais ir todėl mažiau teko skolintis iš kredito įstaigų. O ir pačios kredito įstaigos vis labiau pasitiki žemės ūkiu, kaip patikimu verslu, todėl ir garantijų poreikis buvo mažesnis.“ 
 
Palyginus su 2011 m., kai buvo išduota 124,8 mln. Lt  garantijų, 2012 m. garantijų suteikta trečdaliu mažiau. Praėjusiais metais garantijų skaičius taip pat sumažėjo – 2011 m. buvo suteiktos 503 garantijos. Vidutinis žemdirbių ir kaimo verslininkų imamas kreditas 2012 m. siekė 403 tūkst. Lt, panašaus dydžio kreditai buvo ir 2011 m. – 405 tūkst. Lt. Vidutiniškai kredito įstaigoms Fondas garantuoja apie 60 proc. imamo kredito sumos. 
 
„Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, kaip ir ankstesniais metais, aktyviai prisidėjo prie Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos lėšų įsisavinimo.“ – pasakoja direktorė. – Praėjusiais metais 62 proc. kreditų su garantija buvo išduota už ES lėšomis finansuojamus projektus. Kreditų gavėjams, įgyvendinantiems investicinius projektus pagal šios programos priemones, 2012 m. suteikta 150 kreditų už 85 mln. Lt.“
 
Fondas bendradarbiauja su visais Lietuvoje veikiančiais bankais ir kredito unijomis. ,,Matome naujas tendencijas finansuojant žemės ūkio veiklą – sako Fondo direktorė D.Čukauskienė. –Skirtingai nei ankstesniais metais, aktyviausiai žemdirbiams skolino mažesnieji bankai ir kredito unijos, kurioms išduota net dvigubai daugiau kreditų su garantija nei 2011 m.“. 2012 m. daugiausia garantijų suteikta Medicinos bankui (22 proc. suteiktų garantijų  skaičiaus), kredito unijos (19 proc.). Pagal bendrą suteiktų garantijų sumą praėjusiais metais pirmavo kredito unijos (24 proc. visos sumos), SEB bankas (17 proc.) ir Medicinos bankas (15 proc.). Taip pat teikiamomis garantijomis pradėjo domėtis ir finansinės nuomos (lizingo) bendrovės.
 
Kaip ir ankstesniais metais, pagrindiniais klientais išliko ūkininkų ūkiai, kurie 2012 m. sudarė beveik 80 proc. visų klientų – veiklai pradėti ar ją plėsti bei modernizuoti garantuotais kreditais pasinaudojo 250 ūkininkų, jiems išduota daugiau nei pusė visų kreditų su garantija. Didžioji jų dalis užsiima augalininkyste (35 proc.) ir gyvulininkyste (27 proc.). Kaimo vietovėse aktyviau nei ankstesniais metais kūrėsi alternatyvūs verslai -  daugiausia biokuro, medienos perdirbimo, medžio anglių gamybos įmonės. Smulkioms ir vidutinėms įmonėms kaime suteikta 36 proc. visų 2012 m. suteiktų garantijų (2011 m. – 17 proc.), suteiktų garantijų suma išaugo beveik penktadaliu.  
 
Beveik visų šalies rajonų žemdirbiai ir kaimo verslininkai aktyviai naudojosi kreditų garantijų paslaugomis. Praėjusiais metais, aktyviausiai iš kredito įstaigų su garantija skolinosi Anykščių (6 proc. garantijų), Panevėžio (6 proc.), Ukmergės (5 proc.) rajonų žemdirbiai ir kaimo verslininkai. Praėjusiais metais Fondo paslauga naudojosi ir tų rajonų žemdirbiai, kurie ankstesniais metais skolinosi mažai – tai Kalvarijos, Elektrėnų, Rietavo, Molėtų rajono žemdirbiai ir kaimo verslininkai.
 
„Per 15 metų Žemės ūkio paskolų garantijų fondo paslaugomis jau pasinaudojo daugiau kaip 4 tūkst. žemdirbių ir kaimo verslininkų, kurie iš kredito įstaigų su garantijomis pasiskolino 2,3 mlrd. Lt. Šiais metais Fondas taip pat planuoja svariai prisidėti prie kaimo plėtros ir tikisi, kad teikiamos garantijos ir toliau padės žemdirbiams bei kaimo verslininkams plėtoti verslą, kurti naujas darbo vietas“ – reziumuoja direktorė D. Čukauskienė.
 
Žemės ūkio paskolų garantijų fondas teikia garantijas bankams ir kredito unijoms už žemdirbių, kaimo verslininkų ir žemės ūkio produktų perdirbėjų imamus kreditus investicijoms ir trumpalaikiam turtui įsigyti. Kredito įstaigoms garantuojamas iki 70 proc. (už jaunųjų ūkininkų kreditus – iki 80 proc.) negrąžinto kredito sumos grąžinimas. Pasirašius bendradarbiavimo sutartis su finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms garantijas planuojama pradėti teikti ir už lizingo būdu įsigyjamą naują žemės ūkio techniką bei kitus įrengimus.
 
 
« Atgal