Pirmąjį šių metų pusmetį kreditų garantijų poreikis išliko stabilus

Spausdinti
2013-07-15
Per pirmąjį š. m. pusmetį Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams išduotus 56 mln. Lt kreditų suteikė 128 garantijas už 33,4 mln. Lt. Bendra šiems ūkio subjektams suteiktų garantijų suma jau beveik siekia 1,1 mlrd. Lt, tai šiems ūkio subjektams iš kredito įstaigų leido pasiskolinti daugiau nei 1,8 mlrd. Lt.
 
„Lyginant su praėjusių metų pirmojo pusmečio rezultatais, matome, kad garantijų suteikta šiek tiek mažiau (2012 m. – 182 garantijos už 38,5 mln. Lt), tačiau jų poreikis tikrai yra“ – pasakoja Žemės ūkio paskolų garantijų fondo direktorė Danguolė Čukauskienė. „2007-2013 m. finansinis laikotarpis eina į pabaigą, mažiau skolinasi ūkio subjektai, gaunantys ES paramą, todėl ir garantijų suteikta šiek tiek mažiau. Tačiau ir be paramos žemdirbiai toliau plečia savo ūkius, juos modernizuoja, perka žemės ūkio paskirties žemę, aktyvesni šiemet smulkūs ir vidutiniai kaimo verslininkai, plėtojantys alternatyvius žemės ūkiui verslus.“ 
 
Žemės ūkio paskolų garantijų fondas bendradarbiauja su visais Lietuvoje veikiančiais bankais ir kredito unijomis. Per 2013 m. 6 mėn. daugiausiai kreditų su garantija išdavė ,,Citadele“ bankas (25 proc. garantijų skaičiaus), kredito unijos (24 proc.), Medicinos bankas (18 proc.). Pastarųjų kredito įstaigų suteikti kreditai nėra dideli, skirti nedideliems ūkiams finansuoti, tačiau ir pagal suteiktų garantijų sumą daugiausia kreditų išdavė kredito unijos (30 proc. garantijų sumos), Citadele bankas (22 proc.), Šiaulių bankas (14 proc.). ,,Jau kelinti metai pastebime, kad agroverslą su garantijomis aktyviau finansuoja mažesnieji bankai bei kredito unijos“ – toliau pasakoja Bendrovės direktorė. 
 
Pirmąjį šių metų pusmetį kredito įstaigos dažniausiai skolino ūkininkų ūkiams, kurie sudarė beveik 70 proc. visų klientų, buvo finansuojamos tradicinės žemės ūkio šakos – augalininkystė (46 proc. visų garantijų sumos) bei gyvulininkystė (15 proc.). Nemažėja garantijų, suteiktų alternatyviems verslams kaime plėtoti – smulkieji verslininkai plėtoja biokuro gamybos verslą, stato saulės energijos jėgaines, teikia agroserviso, medienos apdirbimo paslaugas. Garantuotais kreditais pasinaudojo 38 ūkio subjektai, plėtojantys alternatyvius verslus, arba 30 proc. šiais metais suteiktų garantijų.
 
Bendrovė garantijas teikia už imamus investicinius kreditus ir kreditus trumpalaikiam turtui įsigyti. 2013 m. pirmąjį pusmetį 80 proc. visų garantijų buvo suteikta investicinių kreditų grąžinimui užtikrinti, kitos skolintos lėšos buvo skirtos trumpalaikiam turtui įsigyti. Aktyviausi buvo Panevėžio, Raseinių, Kauno bei Anykščių rajonų žemdirbiai ir kaimo verslininkai, daugiausiai jie lėšas skolinosi investiciniams projektams įgyvendinti. 
 
„Įgyvendinus visus šiemet finansuotus projektus, žemdirbiai ir kaimo verslininkai planuoja sukurti beveik 300 naujų darbo vietų, taip pat daugiau nei 1000 jų bus išsaugota“ – teigia D.Čukauskienė. „Net ir sumažėjus ES parama remiamų projektų, matome, kad kreditų garantijų poreikis nemažėja ir išlieka svarbiu instrumentu sprendžiant kaimo plėtros, užimtumo ir kitas ekonomines bei socialines problemas.“ 
 
---------------------------------------------
Žemės ūkio paskolų garantijų fondas teikia garantijas bankams ir kredito unijoms už žemdirbių, kaimo verslininkų ir žemės ūkio produktų perdirbėjų imamus kreditus investicijoms ar trumpalaikiam turtui įsigyti. Kredito įstaigoms garantuojamas iki 70 proc. (už jaunųjų ūkininkų kreditus – iki 80 proc.) negrąžinto kredito sumos grąžinimas. Pasirašius bendradarbiavimo sutartis su finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms garantijas planuojama pradėti teikti ir už lizingo būdu įsigyjamą naują žemės ūkio techniką bei kitus įrengimus.
 

 

« Atgal