Paskelbta FAO studija apie kreditų garantijų schemas žemės ūkiui

Spausdinti
2013-05-21
Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio organizacija – FAO (angl. The Food and Agriculture Organization of the United Nations) pristatė studiją – Kreditų garantijų schemos žemės ūkio ir kaimo plėtros vystymui. Šioje studijoje, kaip sėkmingai veikiančios garantijų institucijos pavyzdys, pateikti ir Žemės ūkio paskolų garantijų fondo duomenys.
 
Kreditų garantijų schemos yra palyginus naujas finansinis instrumentas žemės ūkio plėtros finansavime. Kaip teigiama ataskaitoje, Japonijoje jos išplito 1937 m., Europoje ir Amerikoje - 1950-aisiais metais, ir tuomet Afrikoje, Azijoje 1960-aisiais metais. Lietuvoje pirmoji kreditų garantijų institucija - Žemės ūkio paskolų garantijų fondas - įsteigtas 1997 m.,  siekiant padėti žemdirbiams, smulkioms ir vidutinėms įmonėms kaime bei žemės ūkio produktų perdirbėjams kurti ir plėtoti verslą, gaminti konkurencingą produkciją, sudaryti palankias kreditavimo sąlygas.
 
Šiuo metu skaičiuojama, kad pasaulyje veikia daugiau nei 250 kreditų garantijų schemų beveik 100 šalių, atsiranda ir naujų schemų, apimančių ne tik garantijas individualiems ūkio subjektams, bet ir paskolines garantijas, investicinių priemonių, portatyvines (angl. portable) garantijas.
 
Ruošiant medžiagą FAO studijai, vyko ekspertų susitikimai dėl garantijų schemų, tarp kurių buvo ir Žemės ūkio paskolų garantijų fondo atstovai. Susitikimų metu buvo nagrinėti sėkmingai veikiančių kreditų garantijų schemų pavyzdžiai skirtingose pasaulio šalyse. Šių garantinių institucijų sėkmė sietina su palyginus stipriu bankiniu sektoriumi tose šalyse, skaidriu apskaitos, priežiūros, projektų vertinimo lygiu. 
 
Studijoje, tarp kitų šalių garantijų institucijų duomenų, minimi ir Žemės ūkio paskolų garantijų fondo veiklos duomenys. Taip pat buvo paminėta, kad kreditų garantijų schemos nėra pakankamai ištirtos, reikalingas nuodugnesnis tyrimas, kadangi garantijų institucijoms nėra taikomi tokie griežti veiklos riziką ribojantys normatyvai ir reikalavimai kaip kredito įstaigoms. 
 
FAO studiją galite rasti čia:
http://www.fao.org/publications/en/ 
 
 »Credit Guarantee Systems for Agriculture and Rural Development
 
»Four case studies on credit guarantee funds for agriculture
 
 »Credit guarantee systems

 

« Atgal