Nuo 2013 m. lapkričio 1 d. – naujos garantijų teikimo sąlygos

Spausdinti
2013-11-04

2013 m. spalio 23 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-728 patvirtinus Žemės ūkio paskolų garantijų fondo veiklos nuostatus ir įsigaliojus 2013 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimui Nr. 916, nuo 2013 m. lapkričio 1 d. garantijos už ūkio subjektų imamus kreditus ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugas teikiamos naujomis sąlygomis. 

Žemės ūkio paskolų garantijų fondo (toliau - Bendrovė) veiklą reglamentuojančio nutarimo ir nuostatų pakeitimai padaryti, atsižvelgiant į finansinės nuomos (lizingo) bendrovių, taip pat ūkininkų ir žemės ūkio įmonėms atstovaujančių organizacijų pasiūlymus bei Europos Sąjungos reikalavimus.
 
„Garantijos už ūkio subjektų imamas lizingo paslaugas nuo lapkričio 1 d. bus teikiamos žymiai palankesnėmis sąlygomis“ – teigia Bendrovės direktorė Danguolė Čukauskienė. „Lizingu besinaudojantiems klientams nuo šiol galėsime teikti iki 60 proc. garantijas, taip pat panaikintas lizingo sutarties minimalus trejų metų laikotarpio apribojimas ir nuo šiol lizingo sutartys gali būti sudaromos bet kokiam laikotarpiui.“
 
Nutarimo bei nuostatų pakeitimu taip pat sudarytos palankesnės sąlygos ir gyvulininkyste užsiimantiems ūkio subjektams – už kreditus, kurie skirti gamybinių pastatų įsigijimui, jų statybai ar rekonstrukcijai, gamybinei įrangai ir gyvuliams įsigyti, nuo šiol galėsime teikti iki 80 proc. garantijas, taip pat jiems bus taikomas mažesnis garantinis užmokestis. Be to, atsižvelgiant į tai, kad ūkyje vykdomos veiklos riziką sumažina ir žemės ūkio augalų draudimas (įskaitant sodus, vaiskrūmius ir kt.), iki 80 proc. garantijos bus teikiamos visiems apdraudusiems bet kokius žemės ūkio augalus. 
 
Naujoje nutarimo redakcijoje taip pat patikslintos nuostatos dėl garantinio įsipareigojimo įvykdymo kredito įstaigoms bei finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms. Šie pakeitimai leis Bendrovei pasidalinti rizika su kreditą ar lizingo paslaugas suteikusia įstaiga.
 
„Nutarimo ir nuostatų pakeitimai įsigalioja nuo 2013 m. lapkričio 1 d.“ – sako Bendrovės direktorė D. Čukauskienė. „Šie pakeitimai labai svarbūs ir, tikimės, leis pritraukti daugiau gyvulininkystės sektoriaus ūkio subjektų bei paskatins ūkininkus, žemės ūkio bendroves, kooperatyvus ar kitas kaimo vietovėje veikiančias įmones pasinaudoti palankiomis lizingo garantijų teikimo sąlygomis.“ 

2013 m. spalio 9 d. LRV nutarimas Nr. 916 » Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 912 "Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo" pakeitimo
 
2013 m. spalio 23 d. žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-728 » Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 3D-330 "Dėl Uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio paskolų garantijų fondo veiklos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
« Atgal