Kreditų ir lizingo garantijos ir toliau bus teikiamos kaip ne valstybės pagalba

Spausdinti
2013-12-16

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (toliau – ŽŪPGF) kreipėsi į Europos Komisiją dėl tolesnio garantijų teikimo schemos pripažinimo ne valstybės pagalba. Europos Komisija nepareiškė prieštaravimų dėl tokios garantijų schemos taikymo, todėl ir nuo 2014 m. teikiamos garantijos nebus laikomos valstybės pagalba.

Pagal Europos Bendrijų sutartį, konkurencija negali būti iškraipoma subsidijuojant tam tikrus ūkio subjektus ar produktus, o garantijų teikimas paprastai yra laikomas valstybės pagalba verslui. Todėl ŽŪPGF, siekdamas palengvinti ūkio subjektų prieinamumą prie finansinių šaltinių, 2007 metais Europos Komisijai notifikavo savo garantijų schemą ir nuo tada ŽŪPGF teikiamos garantijos nėra laikomos valstybės pagalba. 

Dabartinė garantijų schema galioja iki 2013 metų pabaigos, todėl ŽŪPGF kreipėsi į Europos Komisiją dėl garantijų schemos galiojimo pratęsimo. Europos Komisija, išnagrinėjusi ŽŪPGF pranešimą, nepareiškė prieštaravimų dėl tolesnio garantijų schemos galiojimo kaip ne valstybės pagalba, kadangi tenkinamos visos Komisijos pranešimo dėl EB Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo garantijomis suteikiamai valstybės pagalbai sąlygos. 

„Galime pasidžiaugti, kad Žemės ūkio paskolų garantijų fondo teikiamos garantijos nuo 2014 metų ir toliau nebus laikomos valstybės pagalba“ – teigia ŽŪPGF direktorė Danguolė Čukauskienė. „Ūkio subjektams, įgyvendinantiems projektus ir gaunantiems kreditus ar lizingo paslaugas su Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijomis, suteikta pagalba garantijos forma bus nulinė ir neįtakos kitų gaunamų paramų dydžių bei nebus sumuojama su de minimis pagalba“. 

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas teikia garantijas bankams ir kredito unijoms už žemdirbių, kaimo verslininkų ir žemės ūkio produktų perdirbėjų imamus kreditus investicijoms ar trumpalaikiam turtui įsigyti. Kredito įstaigoms garantuojamas iki 70 proc. (už jaunųjų ūkininkų, gyvulininkystės projektų ar apdraudusių žemės ūkio augalus kreditus – iki 80 proc.) negrąžinto kredito sumos grąžinimas. Pasirašius bendradarbiavimo sutartis su finansinės nuomos (lizingo) bendrovėmis, iki 60 proc. garantijos bus teikiamos ir už lizingo būdu įsigyjamą naują žemės ūkio techniką ar kitus įrengimus.

 

« Atgal