Kreditų garantijų šiemet suteikta už daugiau nei 50 mln. Lt

Spausdinti
2013-10-06

Per tris š.m. ketvirčius Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams išduotus 92,3 mln. Lt kreditų suteikė 187 garantijas už 54,4 mln. Lt. Nuo Žemės ūkio paskolų garantijų fondo veiklos pradžios bendra išduotų kreditų su garantija suma jau siekia 3,1 mlrd. Lt, už kuriuos buvo suteikta 2,4 mlrd. Lt garantijų.

Didžiausia kreditų suma per visą Žemės ūkio paskolų garantijų fondo veiklos laikotarpį nuo 1997 m. teko žemdirbiams ir kaimo verslininkams – jie į žemės ūkį ir kitus verslus jau investavo 1,8 mlrd. Lt skolintų lėšų. Be to 1,3 mlrd. Lt buvo paskolinta Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai, superkančiai žemės ūkio produktus ir užsiimančiai jų realizavimu. 
 
Lyginant garantijų teikimą su praėjusiais metais, kai per tris pirmuosius ketvirčius buvo suteikta 63,3 mln. Lt garantijų už 108,4 mln. Lt kreditų, šiemet jų suteikta 14 proc. mažiau. Tačiau šiemet vien per trečiąjį ketvirtį garantijų suteikta už 21 mln. Lt, t.y. daugiau nei per antrąjį ar pirmąjį, o rugsėjo mėnesį suteikta daugiau garantijų nei per bet kurį kitą šių metų mėnesį – 9,3 mln. Lt. 
 
„Trečiąjį šių metų ketvirtį žemdirbiai ir kaimo verslininkai aktyviai naudojosi kreditų garantijų paslaugomis“ – teigia Žemės ūkio paskolų garantijų fondo direktorė Danguolė Čukauskienė. „Nors naujasis ES paramos laikotarpis 2014-2020 metams dar neprasidėjo, tačiau investicijos nelaukia ir žemdirbiai investuoja tiek nuosavas, tiek skolintas lėšas. Šiais metais vidutinė kredito su garantija suma yra gerokai didesnė – 493 tūkst. Lt, praėjusiais metais ji siekė 403 tūkst. Lt.“
 
Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kreditų garantijas teikia visiems dirbantiems kaimo vietovėse – tiek ūkininkams, žemės ūkio bendrovėms ir kooperatyvams bei kitoms kaimo vietovėje veikiančioms įmonėms, tiek žemės ūkio produkciją superkančioms ir ją perdirbančioms įmonėms. Šiemet kaip ir ankstesniais metais garantijomis dažniausiai naudojosi ūkininkų ūkiai (65 proc. visų klientų), jiems suteikta pusė visų kreditų su garantija (46,2 mln. Lt). Tačiau žymiai aktyviau skolinosi smulkūs ir vidutiniai verslininkai kaimo vietovėse, jiems suteikta 38 proc. visų kreditų su garantija.
 
Kreditų su garantija gavėjai didžiąją dalį skolintų lėšų skiria investicijoms (83 proc. visos kreditų sumos), likusią dalį – trumpalaikiam turtui įsigyti ar žemės ūkio produkcijai supirkti. Šiemet investicinių projektų lėšos daugiausia buvo skiriamos gamybinei įrangai ir įrengimams įsigyti (26 proc.),  žemės ūkio technikai pirkti ir statybai bei rekonstrukcijai atlikti (po 20 proc.). Taip pat ūkio subjektai įsigijo žemės ūkio paskirties bei miško žemės, gyvulių, miškų ūkio bei kitokios technikos. Aktyviausi šiemet buvo Kėdainių, Panevėžio ir Kauno rajonų žemdirbiai ir kaimo verslininkai.
 
Žemės ūkio paskolų garantijų fondas bendradarbiauja su visais Lietuvoje veikiančiais bankais ir kredito unijomis. Daugiausia kreditų su garantija žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams per tris šių metų ketvirčius išdavė kredito unijos (22 proc. visų kreditų su garantija sumos), Citadele bankas (20 proc.) ir Šiaulių bankas (15 proc.). Būtent šios kredito įstaigos suteikė daugiau garantuotų kreditų nei per praėjusių metų atitinkamą laikotarpį.
 
„Jau kelinti metai pastebime, kad žemės ūkio verslą, pasinaudodami Žemės ūkio paskolų garantijų fondo teikiama valstybės garantija, aktyviau finansuoja kredito unijos ir mažesnieji bankai – sako D.Čukauskienė.  „Kredito garantija – patikimas užstatas imantiems kreditus, todėl tikimės, kad tiek kredito įstaigos, tiek ūkio subjektai, besiskolinantys iš jų, siekdami sumažinti savo verslo riziką, ateityje dar aktyviau naudosis kreditų garantijų paslauga.“
 
Žemės ūkio paskolų garantijų fondas teikia garantijas bankams ir kredito unijoms už žemdirbių, kaimo verslininkų ir žemės ūkio produktų perdirbėjų imamus kreditus investicijoms ar trumpalaikiam turtui įsigyti. Kredito įstaigoms garantuojamas iki 70 proc. (už jaunųjų ūkininkų kreditus – iki 80 proc.) negrąžinto kredito sumos grąžinimas. Pasirašius bendradarbiavimo sutartis su finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms garantijas planuojama pradėti teikti ir už lizingo būdu įsigyjamą naują žemės ūkio techniką bei kitus įrengimus.
« Atgal