Kredito įstaigų ir žemės ūkio bendrovių atstovai dalyvavo konferencijoje apie ES paramą 2014-2020 m.

Spausdinti
2013-12-11

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas 2013 m. gruodžio 5 d. kredito įstaigų atstovus pakvietė į Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos surengtą konferenciją, kurioje aptarta Europos Sąjungos bendrosios žemės ūkio politikos 2014-2020 m. reforma ir jos įgyvendinimo aktualijos.

Tradicine jau tapusi Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos konferencija, prie kurios rengimo prisideda ir Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, bankų ir kredito unijų atstovus šiemet sukvietė aptarti aktualius žemės ūkiui klausimus, artėjant naujajam ES paramos laikotarpiui. Konferencijos tema – „Europos Sąjungos politikos 2014-2020 m. reforma ir jos įgyvendinimo aktualijos 2014-2015 m.“

„Norime pasidžiaugti, kad Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos konferencija kartu su kredito įstaigų atstovais rengiama jau penktąjį kartą“ – teigia šios asociacijos prezidentas Jeronimas Kraujelis. „Kiekvienais metais kredito įstaigų susidomėjimas šia konferencija vis didesnis, tikimės ir žemės ūkio kreditavimas, prasidėjus naujam programavimo laikotarpiui, taip pat įgaus naują pagreitį.“

Konferencijos metu kredito įstaigų atstovai supažindinti su aktualiais žemės pirkimo, vertinimo, žemės nuosavybės ribojimo, nuomos bei kitomis žemės naudojimo klausimais, nekilnojamojo turto ir žemės mokesčio administravimo naujovėmis. Taip pat konferencijos metu didelis dėmesys buvo skiriamas naujai ES kaimo plėtros politikos struktūrai, besibaigiančio 2007-2013 m. finansinio laikotarpio įsisavinimo aktualijoms bei pereinamojo laikotarpio ir paramos kaimo plėtrai 2014-2020 m. laikotarpiu perspektyvoms. Mokslo ir mokymo įstaigų atstovai su konferencijos dalyviais diskutavo, kokia yra agrarinių mokslų ir studijų institucijų sąveika su praktika, kokia inovacijų svarba užtikrinant tvarų žemės ūkio produktyvumo augimą.

Žemės ūkio paskolų garantijų fondo direktorė Danguolė Čukauskienė konferencijos dalyviams pristatė kreditų ir lizingo garantijų teikimo naujoves, aptarė ūkių kreditavimo sąlygas. Nuo lapkričio 1 d. įsigaliojęs fondo veiklą reglamentuojantis nutarimas sudarė dar palankesnes sąlygas finansavimą su valstybės garantija gauti lizingo bendrovių klientams, taip pat skatinama gyvulininkystės plėtra.

„Malonu, kai vienoje vietoje susitinka ir gali diskutuoti kredito įstaigų, žemdirbių ir mokslo atstovai“ – apibendrindama konferencijos rezultatus teigė D. Čukauskienė. „Daugelis jau supranta, kad žemės ūkyje, kaip ir kitose srityse, svarbus visų indėlis ir tik tinkamai suderinus finansavimo, mokslo pažangos ir žemdirbių pastangas, žemės ūkis gali klestėti.“

« Atgal