Daugiausia kreditų su garantija šiemet – Citadele bankui

Spausdinti
2013-05-07
Per keturis š.m. mėnesius Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išduotus 28,7 mln. Lt kreditų suteikė 73 garantijas už 16,9 mln. Lt. Per visą Fondo veiklos laikotarpį (nuo 1997 m.) jau suteiktos 4273 garantijos už 2,4 mlrd. Lt, kredito įstaigos žemės ūkio ir kaimo verslo sektoriui paskolino virš 3 mlrd. Lt. 
 
Lyginant veiklos rezultatus su 2012 metų atitinkamu laikotarpiu, kai buvo išduotos 106 garantijos už 21,2 mln. Lt, šiemet išduotų garantijų suma sumažėjo penktadaliu, garantijų Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai taip pat suteikta nebuvo. Didžiausias šiais metais suteiktas kreditas su garantija siekė 1,4 mln. Lt, mažiausias – 40 tūkst. Lt. Vidutinis kredito dydis – 330 tūkst. Lt, vidutinė suteikiama garantija – 60 proc. kredito sumos.
 
„Pagrindiniais mūsų klientais išlieka ūkininkų ūkiai, jiems suteikiama daugiau nei pusė visų kreditų su garantija“ – pasakoja Žemės ūkio paskolų garantijų fondo direktorė Danguolė Čukauskienė. „Tačiau pastaruoju metu labai aktyviai skolinasi ir alternatyviųjų verslų atstovai, jie investuoja į alternatyvios energetikos, miškininkystės ir medienos ruošos projektus, plėtoja paslaugų teikimo verslus kaimo vietovėse.“
 
Įgyvendinus visus šiemet finansuotus projektus, žemdirbiai ir kaimo verslininkai planuoja sukurti apie 200 naujų darbo vietų, taip pat dar apie 800 jų bus išsaugota. Daugiausia klientų su garantija šiemet skolinosi Raseinių, Kauno ir Kėdainių rajonuose. Beveik pusė įgyvendinamų projektų buvo finansuojami ES paramos lėšomis, jiems iš kredito įstaigų buvo paskolinta 16 mln. Lt. 
 
Šiais metais aktyviausiai kreditus su garantija teikia Citadele bankas – per keturis mėnesius bankas išdavė trečdalį visų kreditų su garantija sumos. Šis bankas palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu išdavė net keturis kartus daugiau garantuotų kreditų. Taip pat aktyviai žemdirbiams ir kaimo verslininkams skolina kredito unijos (24 proc. visų kreditų su garantija), Šiaulių bankas (13 proc.) bei Medicinos bankas (11 proc.). 
 
„Situacija žemės ūkio kreditavimo srityje kol kas nesikeičia“ – pastebi D.Čukauskienė. „Kaip ir praėjusiais metais, taip ir šiemet aktyviau skolina mažesnieji bankai, kredito unijos, o didieji užsienio kapitalo bankai daugiausia skolina stambiems ūkiams, kurie turi pakankamai užstato, todėl ir garantijomis naudojasi rečiau. Tam įtakos turi ir sustiprėjęs žemės ūkio sektorius, vis labiau juo pasitikima kaip pelningu ir užtikrintas pajamas duodančiu verslu.“
 
----------------------------
 
Žemės ūkio paskolų garantijų fondas teikia garantijas bankams ir kredito unijoms už žemdirbių, kaimo verslininkų ir žemės ūkio produktų perdirbėjų imamus kreditus investicijoms ar trumpalaikiam turtui įsigyti. Kredito įstaigoms garantuojamas iki 70 proc. (už jaunųjų ūkininkų kreditus – iki 80 proc.) negrąžinto kredito sumos grąžinimas. Pasirašius bendradarbiavimo sutartis su finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms garantijas planuojama pradėti teikti ir už lizingo būdu įsigyjamą naują žemės ūkio techniką bei kitus įrengimus.
 
« Atgal