Atnaujintos paraiškų dėl garantijos suteikimo formos

Spausdinti
2013-07-30
Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, atsižvelgdamas į ES teisės reikalavimus, papildė ir atnaujino tiek kreditų, tiek finansinės nuomos (lizingo) garantijų suteikimo paraiškų formas. Nuo šiol kreipiantis dėl garantijos suteikimo, turi būti pildomos atnaujintos paraiškų formos.
 
Europos Sąjungos teisės aktais nustatyta, kad garantijos gali būti teikiamos tik dėl tiems ūkio subjektams teikiamų kreditų ar finansinės nuomos (lizingo) paslaugų, kurie neturi finansinių sunkumų. Atsižvelgiant į tai, Žemės ūkio paskolų garantijų fondo paraiškos dėl garantijų suteikimo buvo papildytos nuostatomis, apibrėžiančiomis sunkumus patiriančius ūkio subjektus, kaip tai nustatyta Bendrijos gairėse dėl sanavimo ir restruktūrizavimo pagalbos pateiktame apibrėžime. 
 
Paraiškose taip pat pakeistas priedas, kuriame pateikiama informacija apie ūkio subjektų atitikimą smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statusui, bei patikslintos kitos paraiškos nuostatos, reikalingos vertinant teikiamų garantijų riziką. Nuo šiol visi ūkio subjektai, besikreipiantys dėl garantijos suteikimo, kartu su atnaujintomis paraiškomis turi užpildyti ir pateikti Lietuvos Respublikos ūkio ministro patvirtintą Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją.
 
Kredito garantijai teikti reikalingi dokumentai: » Kreditų garantijos » Dokumentai
Finansinės nuomos (lizingo) garantijai teikti reikalingi dokumentai: » Lizingo garantijos » Dokumentai
 
« Atgal