Vyriausybė pritarė Žemės ūkio paskolų garantijų fondo 2011 m. veiklos ataskaitai

Spausdinti
2012-05-08

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012 m. gegužės 9 d. posėdyje apsvarstė Žemės ūkio paskolų garantijų fondo 2011 m. veiklos ataskaitą. Kaip ir ankstesniais metais, veiklos rezultatai skatinant žemės ūkio ir kaimo plėtrą buvo įvertinti palankiai ir ataskaitai pritarta.

2011 m. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas dirbo pelningai ir uždirbo 2,2 mln. Lt pelno prieš apmokestinimą, priskaičiuota 651 tūkst. Lt pelno mokesčio. 2011 m. Valstybei iš 2011 m. gauto pelno bus sumokėta 1 mln. Lt dividendų.

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas 2011 m. kredito įstaigoms suteikė 503 garantijas už 124,8 mln. Lt. Garantijų dėka žemdirbiai, kaimo verslininkai ir žemės ūkio produktų perdirbėjai iš kredito įstaigų galėjo pasiskolinti 204 mln. Lt. Palyginti su 2010 m., kai išduota 92,5 mln. Lt garantijų, 2011 m. suteiktų garantijų suma išaugo trečdaliu. Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra ataskaitiniais metais kreditų neėmė, todėl  garantijų suteikta nebuvo.

Iš viso nuo Fondo veiklos pradžios 1997 m. iki 2011 m. pabaigos suteiktos 3865 garantijos už 2,3 mlrd. Lt, iš jų už žemdirbių, kaimo verslininkų bei žemės ūkio produktų perdirbėjų paimtus kreditus – 3809 garantijos už 983 mln. Lt, už Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros kreditus – 56 garantijos už 1,3 mlrd. Lt.

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas bendradarbiauja su visais Lietuvoje veikiančiais bankais ir kredito unijomis. 2011 m. daugiausiai kreditų su garantija išdavė SEB bankas (18 proc. visos garantijų sumos), DNB bankas (14 proc.) ir Šiaulių bankas (12 proc.). Labai aktyviai žemdirbius kreditavo ir Medicinos bankas, bankas Snoras, Ūkio bankas – visi jie pasidalino po dešimtadalį garantijų portfelio.

Investicinius projektus įgyvendinantiems žemdirbiams galimybė gauti lengvatinius kreditus atsirado 2009 m. rudenį, įsteigus Paskolų fondą, kurio valdytoju buvo paskirtas Žemės ūkio paskolų garantijų fondas. Tais pačiais metais buvo paskelbtas pirmasis, o 2010 m. – antrasis ir trečiasis finansinių tarpininkų (bankų ir kredito unijų) atrankos konkursas. Iš viso per tris Paskolų fondo veiklos etapus kredito įstaigoms suteikta 227 mln. Lt lėšų, skirtų lengvatinėms paskoloms, kuriomis pasinaudojant pasirašytos 475 sutartys už 135 mln. Lt.

2011 m., siekiant paskatinti žemės ūkio ir kaimo plėtrą bei finansavimo šaltinių įvairovę, buvo papildytas Žemės ūkio paskolų garantijų fondo veiklą reglamentuojantis nutarimas. Nuo 2012 m. Fondui numatyta galimybė garantijas teikti ne tik kredito įstaigoms, bet ir lizingo bendrovėms dėl ūkio subjektų perkamos naujos įrangos ir (ar) įrenginių.

« Atgal