Patvirtintas prisiimamų garantinių įsipareigojimų limitas 2012 metams

Spausdinti
2012-03-15

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 280 patvirtino valstybės garantijų limitą už Žemės ūkio paskolų garantijų fondo prisiimtus įsipareigojimus kredito įstaigoms ir lizingo bendrovėms pagal teikiamas garantijas. 2012 metams nustatytas 424 mln. Lt valstybės garantijų limitas.

Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantiniai įsipareigojimai už žemdirbių, kaimo verslininkų, žemės ūkio produktus perdirbančių įmonių bei Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros paimtus kreditus 2011 m. gruodžio 31 d. sudarė 346,8 mln. Lt. Palyginti su 2010 metų pabaigos rezultatais, įsipareigojimai per praėjusius metus sumažėjo 14 proc.

Pasak Žemės ūkio paskolų garantijų fondo direktorės Danguolės Čukauskienės, garantinių įsipareigojimų kredito įstaigoms mažėjimą pastaraisiais metais lemia objektyvūs veiksniai. “Nors praėjusiais metais garantijų ir suteikta trečdaliu daugiau, tačiau vyksta ir anksčiau suteiktų kreditų grąžinimai, o tai lemia garantijų portfelio mažėjimą. Be to, praėjusiais metais Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra nevykdė intervencijų pirkimų ir nesinaudojo Bendrovės paslaugomis. Matydama šią tendenciją, o ir dėl to, kad Agentūra ir šiais metais nenumato skolintis intervencijų pirkimams, Vyriausybė patvirtino 424 mln. Lt garantijų limitą“, - teigia D.Čukauskienė.

» Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 280 „Dėl valstybės garantijų, teikiamų už uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio paskolų garantijų fondo ir uždarosios akcinės bendrovės "Investicijų ir verslo garantijos" įsipareigojimus, limitų”
 

« Atgal