Kreditų su garantijomis suma pasiekė 3 mlrd. Lt

Spausdinti
2012-10-02

Per tris š.m. ketvirčius Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams išduotus 108 mln. Lt kreditų suteikė 269 garantijas už 63 mln. Lt. Nuo Fondo veiklos pradžios bendra kredito įstaigų išduotų kreditų su garantija suma jau siekia 3 mlrd. Lt, už kuriuos buvo suteikta 2,3 mlrd. Lt garantijų.

Didžiausia kreditų suma per visą Žemės ūkio paskolų garantijų fondo veiklos laikotarpį nuo 1997 m. teko žemdirbiams ir kaimo verslininkams – jie į žemės ūkį ir kitus verslus jau investavo 1,7 mlrd. Lt skolintų lėšų. Beveik 1,3 mlrd. Lt buvo paskolinta Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai, superkančiai žemės ūkio produktus ir užsiimančiai jų realizavimu.

Lyginant kreditų su garantijomis teikimą su praėjusiais metais, kai per tris pirmuosius ketvirčius buvo išduota 157 mln. Lt kreditų, šiemet jų suteikta trečdaliu mažiau. Tačiau kiekvieną š.m. ketvirtį kreditų su garantija išduodama vis daugiau.  

„Trečiąjį š.m. ketvirtį žemdirbiai ir kaimo verslininkai skolinosi daugiausiai“ – pasakoja Žemės ūkio paskolų garantijų fondo direktorė Danguolė Čukauskienė. „Per paskutinius tris mėnesius buvo suteikta 24,7 mln. Lt garantijų už kredito įstaigų išduotus 43,5 mln. Lt kreditų – daugiau nei pirmąjį ar antrąjį ketvirtį. Pagal garantijų skaičių daugiausia garantijų suteikta antrąjį ketvirtį, tačiau trečiąjį ketvirtį kreditai buvo suteikiami didesni, vidutinė kredito suma sudarė apie 300 tūkst. Lt.“ 

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kreditų garantijas teikia visiems dirbantiems kaimo vietovėse – tiek ūkininkams ar kaimo verslininkams, tiek žemės ūkio produkciją superkantiems ir ją perdirbantiems. Kaip ir ankstesniais metais šiemet garantijomis dažniausiai naudojasi ūkininkų ūkiai (75 proc. visų klientų), jiems suteikta daugiau nei pusė visų kreditų su garantija. Aktyviai taip pat skolinosi smulkūs ir vidutiniai verslininkai kaimo vietovėse, jiems suteikta trečdalis visų kreditų.

Kreditų su garantija gavėjai daugiausia lėšų skiria investicijoms (92 proc. visų kreditų), likusią dalį – trumpalaikiam turtui įsigyti ar žemės ūkio produkcijai supirkti. Dažniausiai ūkio subjektai įsigyja žemės ūkio technikos ir gamybinės įrangos (po 30 proc. visų kreditų), taip pat perkama žemės ūkio paskirties bei miško žemė, gyvuliai, miškų ūkio technika, beveik penktadalis lėšų skiriama statybai ir rekonstrukcijai. Aktyviausi šiemet buvo Panevėžio, Anykščių, Ukmergės rajonų žemdirbiai ir kaimo verslininkai.

Daugiausia kreditų su garantija žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams per tris šių metų ketvirčius išdavė kredito unijos (19 proc. visų kreditų su garantija sumos), Medicinos bankas (18 proc.) ir DNB bankas (17 proc.). „Šiemet pastebima nauja tendencija – žemdirbiai sugrįžo į kredito unijas, mažesniuosius bankus, kurie vis daugiau skolina su garantijomis“ – teigia D.Čukauskienė. „Būtent mažieji bankai ir kredito unijos šiemet palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu kreditų su garantija išdavė daugiau, o didžiųjų bankų dalis garantijų portfelyje gerokai sumažėjo.“

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas teikia garantijas bankams ir kredito unijoms už žemdirbių, kaimo verslininkų ir žemės ūkio produktų perdirbėjų imamus kreditus investicijoms ir trumpalaikiam turtui įsigyti. Kredito įstaigoms garantuojamas iki 70 proc. (už jaunųjų ūkininkų kreditus – iki 80 proc.) negrąžinto kredito sumos grąžinimas. Nuo šių metų Fondas garantijas gali teikti ir lizingo bendrovėms už žemdirbių ir žemės ūkio produktų perdirbėjų perkamą naują žemės ūkio techniką bei kitus įrengimus.

« Atgal