Kreditų garantijų augimą skatina smulkieji bankai

Spausdinti
2012-02-02

Per pirmąjį š.m. mėnesį Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išduotus 9,5 mln. Lt kreditų suteikė 30 garantijų už 4,9 mln. Lt. Per visą Fondo veiklos laikotarpį tokių garantijų jau suteikta už 988 mln. Lt.

Palyginus su pirmuoju 2011 m. mėnesiu, šiais metais teikiamomis kreditų garantijomis pasinaudojo panašus skaičius žemdirbių bei kaimo verslininkų, tačiau jų imamų kreditų suma buvo žymiai didesnė, todėl bendra suteiktų garantijų suma išaugo apie 60 proc., o paimtų kreditų suma – beveik du kartus. 2011 m. per tą patį laikotarpį už kredito įstaigų išduotus 4,9 mln. kreditų buvo suteiktos 26 garantijos už 3 mln. Lt.

Kaip ir praėjusiais metais, didžiąją dalį kredito įstaigų išduodamų kreditų (85 proc. visų kreditų) sudarė kreditai, skirti ES remiamiems projektams įgyvendinti. Per pirmąjį š.m. mėnesį tokių kreditų išduota už 8 mln. Lt, garantijų suteikta už 4 mln. Lt, arba dvigubai daugiau nei 2011 m. pradžioje.

Pastaraisiais mėnesiais skolindami lėšas su garantija labai aktyvūs buvo smulkieji Lietuvoje veikiantys bankai ir kredito unijos. Sausio mėnesį daugiausia kreditų tiek skaičiumi, tiek bendra suma išdavė Medicinos bankas (40 proc. visų kreditų su garantija sumos), didesni bankai kreditų su garantija išdavė žymiai mažiau – SEB bankas ir DNB bankas atitinkamai 16 ir 15 proc. visų kreditų. Aktyviai skolina ir kiti mažieji bankai – Ūkio bankas, Citadele bankas, Nordea bankas, taip pat kredito unijos.

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas teikia garantijas bankams ir kredito unijoms už žemdirbių, kaimo verslininkų ir žemės ūkio produktų perdirbėjų imamus kreditus investicijoms ir trumpalaikiam turtui įsigyti. Kredito įstaigoms garantuojamas iki 70 proc. (už jaunųjų ūkininkų kreditus – iki 80 proc.) negrąžinto kredito sumos grąžinimas. Šiemet garantijos pradedamos teikti ir lizingo bendrovėms už žemdirbių ir ž.ū. produktų perdirbėjų perkamą naują žemės ūkio techniką bei kitus įrengimus.
 

« Atgal