Kreditų garantijos – ir žemei, ir apyvartinėms lėšoms įsigyti

Spausdinti
2012-05-06

Per keturis š.m. mėnesius Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išduotus 35,7 mln. Lt kreditų suteikė 106 garantijas už 21,2 mln. Lt. Per visą Fondo veiklos laikotarpį (nuo 1997 m.) jau suteikta 3915 garantijų už 1 mlrd. Lt, tai žemdirbiams iš kredito įstaigų leido pasiskolinti 1,65 mlrd. Lt.

Ūkininkai išlieka pagrindiniais Žemės ūkio paskolų garantijų fondo klientais – jie sudaro 80 proc. visų klientų, jiems suteikiama daugiau nei pusė visų kreditų su garantija. Dažniausiai ūkininkai įsigyja naujos ir naudotos žemės ūkio technikos, įrengimų, tačiau šiemet labai aktyviai skolinamasi ir žemei bei trumpalaikiam turtui įsigyti.

Pasak Žemės ūkio paskolų garantijų fondo direktorės Danguolės Čukauskienės, žemė yra pagrindinis ūkininko turtas, užtikrinantis pajamas ir tolesnį sėkmingą ūkininkavimą. „Nuomodamas žemę niekada negali būti tikras ar savininkas nenutrauks sutarties, neparduos jos kitiems. Galima įsigyti daug žemės ūkio technikos, bet be žemės nebus kur ūkininkauti, todėl mes visada skatiname žemę pirkti, o ne nuomotis“ – pasakoja ŽŪPGF direktorė.

Skolindami žemei, technikai bei kitoms investicijoms ar trumpalaikiam turtui įsigyti šiemet labai aktyvūs mažieji bankai ir kredito unijos. Daugiausia šiemet kreditų su garantija suteikė Medicinos bankas – 28 proc. visų kreditų su garantija, SEB bankas – 18 proc., kredito unijos – 15 proc. Aktyviau nei praėjusiais metais su garantijomis skolino Nordea bankas, Ūkio bankas. Balandžio mėnesį pirmoji garantija suteikta ir naują bendradarbiavimo sutartį pasirašiusiam bankui „Finasta“.

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas teikia garantijas bankams ir kredito unijoms už žemdirbių, kaimo verslininkų ir žemės ūkio produktų perdirbėjų imamus kreditus investicijoms ar trumpalaikiam turtui įsigyti. Kredito įstaigoms garantuojamas iki 70 proc. (už jaunųjų ūkininkų kreditus – iki 80 proc.) negrąžinto kredito sumos grąžinimas. Šiemet garantijos pradedamos teikti ir lizingo bendrovėms už žemdirbių ir ž.ū. produktų perdirbėjų perkamą naują žemės ūkio techniką bei kitus įrengimus.

« Atgal