IV-ojo Paskolų fondo veiklos etapo paraiškų teikimo terminas pratęstas iki 2012 m. gegužės 21 d.

Spausdinti
2012-03-11

Atsižvelgę į žemės ūkio produktų perdirbimo įmonių ir finansinių tarpininkų siūlymus, Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, administruojantis finansų inžinerijos priemones, pratęsė IV-osios Paskolų fondo finansinių tarpininkų atrankos paraiškų teikimo terminą. Bankai paraiškas tikslinėms paskoloms gauti kviečiami teikti iki 2012 m. gegužės 21 d.

Šio Paskolų fondo kvietimo metu bankams numatoma paskirstyti iki 14,1 mln. litų (4,08 mln. eurų) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos (KPP) priemonę „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas – parama paskolomis“, paskolos bus teikiamos litais ir/arba eurais. Pasibaigus finansinių tarpininkų atrankai, iš šių lėšų bankai teiks kreditus žemės ūkio produktų perdirbimo įmonėms lengvatinėmis sąlygomis. Kreditai galės būti teikiami tik KPP priemonės aprašyme numatytiems ūkio subjektams ir tikslams.

Kvietimo sąlygas, paraiškas bei jų vertinimo metodiką galite rasti Žemės ūkio paskolų garantijų fondo svetainėje internete » http://www.garfondas.lt/lt/paskolu_fondas/iv_veiklos_etapas/kvietimo_salygos

Paraiškas bankai prašomi pateikti raštu UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondui iki 2012 m. gegužės 21 d. 15 val., adresu Blindžių g. 17, 08111 Vilnius.

« Atgal