Garantinio užmokesčio kompensacija – ir už garantijas perkantiems lizingu

Spausdinti
2012-07-09

Žemės ūkio ministro 2012 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 3D-419 buvo patvirtintos dalies garantinio užmokesčio kompensavimo lizingu perkantiems ūkio subjektams taisyklės. Šios taisyklės numato, kad Žemės ūkio paskolų garantijų fondo klientai, lizingu įsigyjantys naują ir nenaudotą žemės ūkio techniką ar kitus įrengimus, gali gauti dalinį garantinio užmokesčio kompensavimą.

Dalis garantinio užmokesčio gali būti kompensuojama ūkio subjektams, kurie investuoja į pirminę žemės ūkio produktų gamybą ar kitą veiklą ir lizingu su Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija įsigyja naują (nenaudotą) žemės ūkio techniką, gamybinę įrangą ar kitus įrenginius. Kompensacija netaikoma projektams, įgyvendinamiems su Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos parama, išskyrus priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“.

Minėtiems ūkio subjektams kompensuojama 80 proc. nustatyto užmokesčio už garantijos suteikimą. Kadangi ši valstybės pagalbos priemonė teikiama pagal nereikšmingos (de minimis) pagalbos taisykles, bendra pagalbos suma, suteikta vienam subjektui per einamuosius ir dvejus praėjusius metus, negali būti didesnė kaip 7500 Eur, kai investuojama į pirminę žemės ūkio gamybą, ir 200 tūkst. Eur, kai investuojama į kitą veiklą.

Ši valstybės pagalba gali būti teikiama, jei, vadovaujantis 2008 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/2008 I priedu, ūkio subjektas laikomas maža ar vidutine įmone, neturinčia finansinių sunkumų. Detalesnę informaciją apie dalies garantinio užmokesčio kompensavimą, sąlygas ir reikalingus pateikti dokumentus galite rasti čia:  » Lizingo garantijos » Garantinio užmokesčio kompensacija perkantiems lizingu.

 » 2012 m. birželio 13 d. žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-419 „Dėl Dalies garantinio užmokesčio kompensavimo lizingu perkantiems subjektams taisyklių patvirtinimo“
 

« Atgal