2011 metais suteikta 500 garantijų – trečdaliu daugiau nei 2010-aisiais

Spausdinti
2012-01-18

2011 metais Žemės ūkio paskolų garantijų fondas už kredito įstaigų žemdirbiams, kaimo verslininkams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams išduotus 203,9 mln. Lt kreditų suteikė 503 garantijas už 124,8 mln. Lt. Iš viso per 14 veiklos metų (nuo 1997 m.) kredito įstaigoms jau suteikta 2,3 mlrd. Lt garantijų už jų išduotus 2,9 mlrd. Lt kreditų.

Palyginus su 2010 m., kai buvo išduota 415 garantijų už 92,5 mln. Lt, 2011 metais už žemdirbių, smulkių kaimo verslininkų bei perdirbėjų imtus kreditus suteikta trečdaliu daugiau garantijų. Trečdaliu išaugo ir kreditų sumos, kurias kredito įstaigos skolino garantijų gavėjams (2010 m. buvo išduota 150,7 mln. Lt kreditų su garantija, 2011 m. – 203,9 mln. Lt). Vidutinė žemdirbių ir kaimo verslininkų imamų kreditų garantija 2011 m. siekė 248 tūkst. Lt.

„Praėjusieji metai žemės ūkiui buvo pakankamai sėkmingi“ – sako Žemės ūkio paskolų garantijų fondo direktorė Danguolė Čukauskienė. „Nepaisant finansinių krizių, gamtos stichijų, kurios lėmė kai kurių žemės ūkio kultūrų iššalimą, kredito įstaigų skolinimas žemės ūkio sektoriui atsigavo. Žemdirbiai toliau sėkmingai investavo į savo ūkių plėtrą, skolinosi ir apyvartinėms lėšoms. Didelės įtakos tam turėjo ES paramos pinigai, kurie 2011-aisiais buvo labai sėkmingai įsisavinami.“

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kaip ir ankstesniais metais aktyviai prisidėjo prie Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos lėšų įsisavinimo. Praėjusiais metais net  70 proc. kreditų su garantija buvo išduota už ES lėšomis finansuojamus projektus. Kreditų gavėjams, įgyvendinantiems investicinius projektus pagal šios programos priemones, 2011 m. suteikti 349 kreditai už 142 mln. Lt (2010 m. – 105 mln. Lt).

Fondas bendradarbiauja su visais Lietuvoje veikiančiais bankais ir kredito unijomis. 2011 m. daugiausiai kreditų su garantija išdavė SEB bankas (18 proc. visos garantijų sumos), DNB bankas (14 proc.) ir Šiaulių bankas (12 proc.). Labai aktyviai žemdirbius kreditavo ir Medicinos bankas, bankas Snoras, Ūkio bankas – visi jie pasidalino po dešimtadalį garantijų portfelio. Lyginant su 2010 m., praėjusiais metais žymiai aktyvesni buvo Nordea bankas (suteiktų garantijų suma išaugo 7 kartus), Ūkio bankas (5 kartus), Citadele bankas (3 kartus). Aktyvesnės buvo ir kredito unijos, kurios išdavė 2 kartus daugiau kreditų su garantija nei 2010 metais.

Pagrindiniais klientais 2011 m. išliko ūkininkų ūkiai, kurie 2010 m. sudarė 78 proc. visų klientų.  Į savo ūkius praėjusiais metais jie investavo 114 mln. Lt skolintų lėšų (55 proc. visų kreditų su garantija sumos). Veiklai pradėti ar ją plėsti bei modernizuoti garantuotais kreditais iš viso pasinaudojo beveik 400 ūkininkų ūkių. Su garantija taip pat skolinosi smulkios bei vidutinės įmonės kaime, alternatyvūs verslai, žemės ūkio kooperatyvai ir bendrovės.

Beveik 80 proc. visos kreditų su garantija sumos 2011 m. buvo skiriama investicijoms –žemės ūkio technikos įsigijimui (46 proc.), įvairiai gamybinei įrangai (15 proc.), statybai bei rekonstrukcijai (10 proc.), bei kitai įrangai bei įrenginiams. Likusi dalis (penktadalis visų kreditų) buvo skirta trumpalaikiam turtui įsigyti – trąšoms, žaliavoms bei kitoms apyvartinėms lėšoms papildyti.

Garantuoti kreditai žemdirbiams, kaimo verslininkams bei žemės ūkio produktų perdirbėjams leidžia modernizuoti ūkius, juos plėsti, pradėti naują ūkinę veiklą, sukurti naujas darbo vietas kaimo vietovėse. Kaip ir ankstesniais metais, didžioji dalis ūkininkų, pasiskolinusių su garantija, užsiima augalininkyste (42 proc.) ir gyvulininkyste (29 proc.). Palyginus su 2010 metais, žymiai aktyviau skolinasi ūkio subjektai užsiimantys alternatyvia veikla kaimo vietovėse (kreditų suma išaugo 1,5 karto), taip pat žuvininkystės įmonės (beveik 3 kartus).

Beveik visų šalies rajonų žemdirbiai ir kaimo verslininkai aktyviai naudojosi kreditų garantijų paslaugomis. Praėjusiais metais, aktyviausiai iš kredito įstaigų su garantija skolinosi Ukmergės (6 proc. garantijų), Panevėžio (5 proc.), Kėdainių (5 proc.) bei Anykščių (4 proc.) rajonų žemdirbiai ir kaimo verslininkai. Žymiai aktyvesni nei ankstesniais metais buvo Kalvarijos, Akmenės bei Plungės rajonai, ten žemdirbiai skolinosi kelis kartus daugiau nei 2010m.

------------------------------------------------------

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas teikia garantijas bankams ir kredito unijoms už žemdirbių, kaimo verslininkų ir žemės ūkio produktų perdirbėjų imamus kreditus investicijoms ir trumpalaikiam turtui įsigyti. Kredito įstaigoms garantuojamas iki 70 proc. (už jaunųjų ūkininkų kreditus – iki 80 proc.) negrąžinto kredito sumos grąžinimas. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas taip pat administruoja finansų inžinerijos priemonę Paskolų fondą, sudarančią galimybes žemdirbiams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams iš kredito įstaigų pasiskolinti lengvatinėmis sąlygomis.
 

« Atgal