Nuo 2010 m. kovo 1 d. - naujos bazinių palūkanų normos Lietuvai

Spausdinti
2009-02-28

2010 m. vasario 23 d. Europos Komisijos pranešimu Lietuvai bei kitoms ES šalims buvo nustatytos naujos bazinės palūkanų normos. Jos įsigalioja nuo 2010 m. kovo 1 d. ir turi būti taikomos skaičiuojant valstybės pagalbą, teikiamą išduodant paskolas Paskolų fondo lėšomis.

Pagal Paskolų fondo valdytojo ir finansinių tarpininkų pasirašytas Tikslinės paskolos sutartis kredito įstaigos, priėmę sprendimą išduoti paskolą ūkio subjektui tikslinės paskolos lėšomis, Žemės ūkio paskolų garantijų fondui turi pateikti informaciją apie ūkio subjekto reitingą ir turto įkeitimo lygį. Šie dydžiai turi būti nustatomi pagal Europos Komisijos komunikate (OL 2008 C 14) pateiktą orientacinės palūkanų maržos nustatymo lentelę.

Kredito įstaigoms teikiant paskolas tikslinių paskolų lėšomis, ši norma naudojama apskaičiuojant paramos intensyvumą, išreikštą Bendrosios subsidijos ekvivalentu. Nuo 2010 m. kovo 1 d. vietoje galiojusios 8,70 proc. palūkanų normos bus taikoma 7,17 proc. dydžio norma (bazinių palūkanų normų sąrašas).

Tokiu būdu kreditų gavėjams, kuriems kredito įstaigos tikslinės paskolos lėšomis paskolas teiks litais, nuo š.m. kovo 1 d. Tikslinės paskolos sutarties 4 priede „Pažyma apie orientacinę palūkanų normą“ turi būti nurodoma 7,17 proc. fiksuota bazinė palūkanų norma. Kai paskolos išduodamos eurais, naudojama nuo 2010 m. sausio 1 d. nustatyta fiksuota bazinė palūkanų norma euro zonos šalims, kuri yra 1,24 proc.

Visus dokumentus, kuriuos kredito įstaigos, išduodamos paskolas tikslinių paskolų lėšomis, turi pateikti Paskolų fondo valdytojui, galima rasti skyriuje »Paskolų fondas»Dokumentai»Kredito įstaigų teikiami dokumentai.


Daugiau informacijos:

Daiva Pentiokinienė
Paskolų fondo skyriaus viršininkė
(8 5) 264 9713
daiva@garfondas.lt

« Atgal