2010-12-15

Ūkių konkurencingumui didinti – dar 100 mln. Lt lengvatinių paskolų

Investicine Europos sąjungos skirta parama, pagal priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas – parama paskolomis“ bei „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas – parama paskolomis“ naudojasi vis daugiau šalies ūkininkų. Lengvatinės paskolos dažniausiai tampa išsigelbėjimu žemdirbiams, norintiems modernizuoti savo ūkius ir didinti ūkių konkurencingumą.
 

2010-12-06

Garantuotų kreditų poreikis agroversle nemažėja

Per vienuolika š.m. mėnesių Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (toliau - Bendrovė) kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams išduotus 142,6 mln. Lt kreditų suteikė 384 garantijas už 88 mln. Lt. Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai garantuota už 46,2 mln. Lt kredito įstaigų išduotų kreditų, skirtų grūdų derliaus ir kitų maisto produktų supirkimui. Per 13 veiklos metų Bendrovė suteikė daugiau kaip 3 tūkst. garantijų, jų dėka agroverslas iš kredito įstaigų galėjo pasiskolinti 1,4 mlrd. Lt.

2010-11-30

Nuo 2010 m. gruodžio 1 d. - nauja bazinė palūkanų norma

Nuo 2010 m. gruodžio 1 d. Europos Komisijos pranešimu ES šalims buvo nustatyta nauja bazinė palūkanų norma skolinantis eurais – 1,45 proc.  Šį dydį Žemės ūkio paskolų garantijų fondas taiko skaičiuodamas valstybės pagalbą, teikiamą išduodant lengvatinius kreditus iš tikslinių Paskolų fondo lėšų.

2010-11-09

Į Paskolų fondo kvietimą teikti lengvatinius kreditus atsiliepė aštuoni bankai ir šešios kredito unijos

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, kaip Paskolų fondo valdytojas, paskelbė trečiąjį kvietimą teikti paraiškas finansiniams tarpininkams atrinkti. Lengvatinius kreditus žemės ūkio sektoriui teikti panoro aštuoni Lietuvoje veikiantys bankai ir šešios kredito unijos. Bendra šių kredito įstaigų prašoma suma lengvatiniams kreditams teikti net 1,5 karto viršijo šiame etape numatytą paskirstyti 100 mln. Lt sumą.

2010-11-02

Kreditų garantijų poreikis šiemet dvigubai didesnis

Per dešimt š.m. mėnesių Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams išduotus 131,4 mln. Lt kreditų suteikė 357 garantijas už 80,4 mln. Lt. Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai garantuota už 46,2 mln. Lt kredito įstaigų išduotų kreditų, skirtų grūdų derliaus ir kitų maisto produktų supirkimui.

2010-10-24

Kredito įstaigos kviečiamos administruoti 100 mln. Lt žemės ūkiui skirtų lengvatinių paskolų

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, kaip Paskolų fondo valdytojas, paskelbė trečiąjį kvietimą teikti paraiškas finansiniams tarpininkams atrinkti. Šiame etape kviečiami dalyvauti visi Lietuvoje veikiantys bankai bei užsienio bankų filialai, o taip pat ir kredito unijos. Kredito įstaigoms numatoma skirti iki 100 mln. Lt lengvatinių paskolų investicijoms į žemės ūkį.

2010-10-12

Paskolų fondo lėšomis išduotų lengvatinių paskolų suma viršijo 80 mln. Lt

Per du Paskolų fondo kvietimus aštuoniems bankams ir aštuonioms kredito unijoms lengvatinių paskolų teikimui buvo paskolinta apie 150 mln. Lt. Iš jų 81,7 mln. Lt iki š.m. spalio 11 d. jau pasiekė galutinius paskolų gavėjus, pasirašytos 299 paskolų sutartys su žemės ūkio subjektais. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) tinkamumo gauti lengvatines paskolas pažymas jau yra išdavusi 529 žemės ūkio subjektams, kurių planuojamų įgyvendinti projektų vertė – 173,6 mln. Lt.

2010-10-05

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas nemažina darbo tempų

Per devynis š.m. mėnesius Žemės ūkio paskolų garantijų fondas  kredito įstaigoms suteikė 330 garantijų už 114,8 mln. Lt. Už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išduotus 112 mln. Lt kreditų suteikė 318 garantijų už 68,6 mln. Lt. Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai šiemet garantuota už 46 mln. Lt kredito įstaigų išduotų kreditų, skirtų grūdų derliaus ir kitų maisto produktų intervenciniams pirkimams.

2010-09-22

Visa informacija apie ES paramą kaimui – naujoje svetainėje

www.paramakaimui.lt – tai rugsėjo mėn. startavusi specializuota svetainė apie Europos Sąjungos (ES) paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programą (KPP).  Svetainė orientuota į dvi tikslines grupes: potencialių pareiškėjų ir jau gaunančiųjų paramą.

1 2 3 ... 5 Kitas