Vyriausybė apsvarstė Žemės ūkio paskolų garantijų fondo 2008 m. veiklos ataskaitą

Spausdinti
2009-05-03

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2009 m. balandžio 29 d. posėdyje apsvarstė Žemės ūkio paskolų garantijų fondo 2008 m. veiklos ataskaitą. Kaip ir ankstesniais metais Vyriausybė palankiai įvertino Fondo veiklos rezultatus ir jo svarų indėlį į žemės ūkio ir kaimo plėtrą.

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas 2008 m. kredito įstaigoms už žemdirbių, kaimo verslininkų ir žemės ūkio produktų perdirbėjų kreditus suteikė 464 garantijas už 145,2 mln. Lt arba 1,9 proc. daugiau nei 2007 m. Garantijų dėka ūkio subjektai iš kredito įstaigų pasiskolino 246,7 mln. Lt. Per visą veiklos laikotarpį (nuo 1998 m.) buvo suteiktos 2733 garantijos už 1,8 mlrd. Lt.

Fondas bendradarbiauja su visais Lietuvoje veikiančiais bankais ir kredito unijomis. Kaip ir ankstesniais metais daugiausia garantijų suteikta AB DnB NORD bankui, arba 37 proc. visų 2008 m. suteiktų garantijų,  AB SEB bankui – 14 proc., AB Swedbankui – 13 proc. visų garantijų.

Fondas teikia garantijas už imamus investicinius kreditus ir kreditus, skirtus trumpalaikiam turtui įsigyti. 2008 m. investicinių kreditų garantijos sudarė 90 proc. visų suteiktų garantijų, kitos buvo skirtos trumpaliakiam turtui įsigyti. Daugiausia kreditais su garantijomis naudojosi ūkininkų ūkiai (66 proc. klientų), jie pirko žemės ūkio techniką, pieno įrangą, užsiėmė naujų statinių statyba ir rekonstrukcija. Aktyviausiai 2008 m. buvo Kėdainių bei Panevėžio rajonų žemdirbiai.

Vyriausybė Fondui 2008 metams buvo nustačiusi 408 mln. Lt garantijų limitą, kurio negali viršyti Fondo prisiimti įsipareigojimai kredito įstaigoms. Metų pabaigoje įsipareigojimai kredito įstaigoms sudarė 349,7 mln. Lt. Šiems metams Vyriausybė garantijų limitą padidino iki 438 mln. Lt.

« Atgal