Valstybės garantijų limitas 2009 metams padidintas iki 488 mln. Lt

Spausdinti
2009-10-12

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2009 m. spalio 7 d. nutarimu Nr. 1262 padidino Žemės ūkio paskolų garantijų fondui nustatomą valstybės garantijų limitą. Fondo prisiimti įsipareigojimai kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams, perdirbėjams bei Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai išduodamus kreditus 2009 metais galės siekti 488 mln. Lt.

Žemės ūkio paskolų garantijų fondo teikiamų garantijų suma vienu metu negali viršyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatyto garantijų limito. 2009 m. pradžioje Fondui buvo nustatytas 438 mln. Lt limitas, o 2009 m. rugpjūčio 31 d. jis jau siekė 378 mln. Lt. Todėl š.m. spalio mėn. dėl Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai intervenciniams žemės ūkio produktų pirkimams teikiamų kreditų, taip pat dėl pradedamos administruoti finansų inžinerijos priemonės – Paskolų fondo – planuojamo kreditų garantijų poreikio šis limitas buvo padidintas 50 mln. Lt.

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas garantijas teikia visiems Lietuvoje veikiantiems bankams, o taip pat ir kredito unijoms. Didžiausią garantinių įsipareigojimų dalį 2009 m. rugpjūčio 31 d. sudarė DnB Nord bankui (31 proc. viso garantijų portfelio), SEB bankui (28 proc.) bei Swedbankui (10 proc.) suteiktos valstybės garantijos už jų išduodamus kreditus.

« Atgal