Suteiktos pirmosios paskolos iš Paskolų fondo lėšų

Spausdinti
2009-12-13

2009 m. gruodžio 10 d. Medicinos bankas su ūkininkais pasirašė pirmąsias lengvatinių paskolų sutartis iš tikslinių Paskolų fondo lėšų. Medicinos bankas yra pirmasis iš aštuonių Lietuvos komercinių bankų, dalyvaujančių Paskolų fondo lėšų išskolinime, suteikęs tokias paskolas.

Pirmosios paskolos iš Paskolų fondo lėšų buvo suteiktos pagal Kaimo plėtros 2007-2013 metų programos (toliau – KPP) priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“. Šiomis lengvatinėmis paskolomis pasinaudos Anykščių bei Pasvalio rajonų ūkininkai. Paskolos skirtos ūkininkų ūkių modernizavimui – bus įsigyjama nauja žemės ūkio technika.

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, kaip Paskolų fondo administravimo funkcijas atliekanti institucija, pirmajame veiklos etape aštuoniems Lietuvos komerciniams bankams paskirstė 18 mln. eurų ir 35 mln. litų – iš viso 100 mln. sumą ekvivalentu litais. Iš viso planuojama paskirstyti net 450 mln. Lt. Žemdirbiai ir perdirbėjai dėl lengvatinių paskolų gali kreiptis į DnB NORD banką, Medicinos banką, Parex banką, SEB banką, banką Snoras, banką „Swedbank“, Šiaulių banką bei Ūkio banką.

Lengvatines paskolas iš Paskolų fondo lėšų bankai teikia pagal dvi KPP priemones – „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ ir „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“, finansuojamas gali būti tik investicinių projektų įgyvendinimas. Paskolas galima imti tiek litais, tiek eurais, paskolos trukmė – iki 7 metų, didžiausia paskolos suma pagal priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ – 300 tūkst. eurų, o pagal priemonę „Žemės ūkio produktų perdirbimo ir pridėtinės vertės didinimas“ – 4 mln. eurų. Pieno kooperacijai paskolos gali būti teikiamos iki 10 metų ir turi neviršyti 10 mln. eurų. Lengvatinių paskolų palūkanos yra mažesnės nei rinkos – šiandien jos siekia 5,3 proc. už paskolas litais ir 4 proc. už paskolas eurais.
 

« Atgal