Priimti sprendimą dėl kredito sutarties sąlygų pakeitimo bus galima greičiau

Spausdinti
2009-02-03

2008 m. gruodžio 17 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-692 buvo pakeisti Žemės ūkio paskolų garantijų fondo veiklą reglamentuojantys nuostatai. Jie įsigalioja nuo 2008 m. gruodžio 24 d.

Iki šiol nuostatuose buvo numatyta, kad kredito įstaigai keičiant kredito sutarties sąlygas, sprendimą dėl sąlygų pakeitimo gali priimti tik Žemės ūkio paskolų garantijų fondo valdyba.

Siekiant supaprastinti garantijų administravimo procedūras, naujuose nuostatuose numatyta, kad valdybos sprendimas reikalingas tik keičiant galutinį kredito grąžinimo terminą, kredito paskirtį, nuosavų lėšų investavimą, reorganizuojant ūkio subjektą  bei keičiant kitas sąlygas, susijusias su turto įkeitimu. Keičiant visas kitas kredito sutarties sąlygas, sprendimą priima Fondo vadovas.

Taip sudaromos galimybės klientams bei kredito įstaigoms greičiau įvykdyti kreditų, išduotų su Žemes ūkio paskolų garantijų fondo garantija, sutarčių sąlygų pakeitimus.
 

« Atgal