Per vienuolika š.m. mėnesių – beveik 200 mln. kreditų garantijų

Spausdinti
2009-12-02

Per vienuolika š.m. mėnesių Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išduotus 75 mln. Lt kreditų suteikė 170 garantijų už 46 mln. Lt. Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai garantuota už 153 mln. Lt kredito įstaigų išduotų kreditų, skirtų 2008 m. grūdų derliaus supirkimui ir kitų maisto produktų intervenciniams pirkimams. Iš viso šiemet suteikta 199 mln. Lt garantijų už 228 mln. Lt kredito įstaigų išduotų kreditų.

Lyginant su tuo pačiu 2008 m. laikotarpiu, šiais metais žemdirbiams ir kaimo verslininkams kreditų su garantija išduota 3 kartus mažiau, tačiau dėl Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai išduotų kreditų bendra garantijų suma išaugo 42 proc. Agentūrai išduoti kreditai su garantija leido laiku atsiskaityti su žemdirbiais už jų išaugintą produkciją.

Aktyviausiai per pastaruosius vienuolika mėnesių iš kredito įstaigų su garantija skolinosi Kėdainių, Anykščių, Kauno, Šiaulių ir Šakių rajonų žemdirbiai bei kaimo verslininkai. Net 85 proc. visų kreditų gavėjų sudarė ūkininkai, daugiausiai grūdinių kultūrų augintojai ir pienininkai, iš viso pasiskolinę beveik 49 mln. Lt su garantija. Daugiau nei pusė šios kreditų sumos buvo skirta žemės ūkio technikos įsigijimui. Už ūkininkų kreditus buvo suteikta 63 proc. visų žemdirbiams, kaimo verslininkams bei perdirbimo įmonėms skirtų garantijų.

Daugiausiai garantuotų kreditų per vienuolika š.m. mėnesių žemdirbiams ir kaimo verslininkams išdavė SEB bankas (30 proc. visų kreditų su garantija), DnB NORD bankas (27 proc.) ir Swedbankas (20 proc.). Beveik visi bankai kreditų su garantija šiemet išdavė mažiau nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį, tačiau kredito unijos savo portfelį padidino net 70 proc. Joms šiemet jau suteiktos 5 garantijos už 1,5 mln. Lt kreditų.

Tokį sumažėjusį skolinimąsi lėmė nepalanki ekonominė situacija, sugriežtėjusios paskolų išdavimo sąlygos, taip pat ir ūkininkų bei kitų verslininkų neužtikrintumas dėl ateities. Kreditavimui žemės ūkio sektoriuje paskatinti šiais metais įkurtas Paskolų fondas, kuris per bankus teikia lengvatines paskolas pagal KPP 2007-2013 m. programos priemones „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ bei „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“. Lengvatinių paskolų lėšos jau perduotos bankams, todėl jau šiandien žemdirbys ar perdirbėjas pasiskolinti gali pigiau ir palankesnėmis sąlygomis.
 

« Atgal