Per devynis mėnesius – 150 mln. Lt kreditų garantijų

Spausdinti
2009-10-04

Per devynis š.m. mėnesius Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (toliau – Fondas)  kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išduotus 61 mln. Lt kreditų suteikė 142 garantijas už 37 mln. Lt. Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai suteiktos 5 garantijos už kredito įstaigų išduotus 113 mln. Lt kreditų, skirtų 2008 m. grūdų derliaus supirkimui. Iš viso šiemet suteikta 150 mln. Lt garantijų už 174 mln. Lt išduotų kreditų.

Žemdirbiai ir kaimo verslininkai per tą patį praėjusių metų laikotarpį iš kredito įstaigų su garantija pasiskolino daugiau kaip 211 mln. Lt arba 3,5 karto daugiau nei šiemet. Praėjusiais metais garantijų Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai suteikta nebuvo, todėl bendra garantijų suma šiemet išaugo beveik 21 proc.

Fondas teikia garantijas už klientų imamus investicinius kreditus ir kreditus trumpalaikiam turtui įsigyti. Daugiausia, t.y. 55,4 mln. Lt arba 90 proc. visų garantijų, šiemet suteikta už žemdirbių imamus investicinius kreditus. Žemdirbiai sėkmingai įsisavina ES finansinę paramą pagal 2007-2013 m. KPP priemones, jiems suteikta apie 77 proc. visų šiais metais suteiktų garantijų. Dažniausiai jie įsigyja naują žemės ūkio techniką, įrengimus, stato naujus ir renovuoja senus pastatus.

Kaip ir ankstesniais laikotarpiais, daugiausia kreditų su garantija žemdirbiams ir kaimo verslininkams išdavė trys pagrindiniai bankai: SEB bankas – 27 proc. visų garantuotų kreditų, DnB NORD bankas – 25 proc., Swedbankas – 22 proc. Aktyviausi išliko Kėdainių, Anykščių bei Šiaulių rajonų žemdirbiai ir kaimo verslininkai.

Dėl ekonominės krizės su sunkumais mokant palūkanas bei grąžinant kreditus susiduria ne vienas ūkininkas ar verslininkas, ypač pieno ūkiai, miškininkyste ir medienos ruoša užsiimančios įmonės, nelengvas metas ir mėsos produktų perdirbėjams. Tačiau bankai palankiai žiūri į žemdirbių, kaimo verslininkų prašymus atidėti kredito grąžinimą, tuo jau yra pasinaudoję virš 30 proc. kreditų su Fondo garantija gavėjų. Taip pagerinamos sąlygos sėkmingai išgyventi nuosmukio metus ir toliau sėkmingai plėtoti veiklą kaimo vietovėse.

« Atgal