Per 2008 metus – beveik 250 mln. Lt kreditų su garantija

Spausdinti
2009-01-25

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (toliau - Fondas) sėkmingai baigė 2008 m. Kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams išduotus 246,7 mln. Lt kreditų suteikė 464 garantijas už 145,2 mln. Lt. Palyginti su 2007 m., suteiktų garantijų suma išaugo 2,7 mln. Lt. Praėjusiais metais Fondo klientai ėmė didesnius kreditus, vidutinė garantija minimais metais siekė 313 tūkst. Lt.

Fondas bendradarbiauja su visais Lietuvoje veikiančiais bankais ir kredito unijomis. Kaip ir ankstesniais metais daugiausia garantijų suteikta DnB NORD bankui, arba 37 proc. visų 2008 m. suteiktų garantijų,  SEB bankui suteikta 14 proc., Swedbankui – 13 proc. visų garantijų.


Pagrindiniais Fondo klientais lieka ūkininkai. Už  jų imamus kreditus suteikta 66 proc. visų 2008 m. suteiktų garantijų.  Taip pat skolinasi žemės ūkio kooperatyvai, bendrovės. Smulkios ir vidutinės įmonės kaime, užsiimančios alternatyvia veikla, praėjusiais metais iš bankų su garantija pasiskolino 24,4 mln. Lt.

Didžioji dalis žemdirbių, pasinaudojusių garantuotais kreditais, užsiima augalininkyste (50 proc. visų klientų) ir gyvulininkyste (30 proc.). Fondo duomenimis, pernai sumažėjo kaimo turizmo projektų, mažiau skolinosi ir maisto produktų gamybos įmonės mieste.

2008 m. buvo pradėti įgyvendinti investiciniai projektai, finansuojami Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos lėšomis. Fondas aktyviai prisideda prie šios programos lėšų įsisavinimo. Garantijos teikiamos ne tik jau gavusiems paramą, bet ir ketinantiems ją gauti - taip sudaromos galimybės, nelaukiant paramos, jau dabar investuoti į ūkį, jį modernizuoti, plėsti ar verslą pradėti nuo pradžių. Kreditų gavėjams, projektus įgyvendinantiems pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemones, 2008 m. buvo suteikta 163 garantijos už 73,1 mln. Lt.

Fondas teikia garantijas ne tik už kreditus, imamus investiciniams projektams įgyvendinti, bet ir už kreditus trumpalaikiam turtui įsigyti. Investicinių kreditų garantijos sudarė net 90 proc. visų 2008 m. suteiktų garantijų.

Siekiant žemdirbiams, kaimo verslininkams sumažinti jų skolinimosi kaštus, Fondas administruoja ir kitą valstybės paramą - garantinio užmokesčio ir sumokėtų palūkanų kompensavimą. 2008 m. iš viso kompensuota 3,1 mln. Lt garantinio užmokesčio ir 8 mln. Lt kredito įstaigoms sumokėtų palūkanų. 
  
Beveik visų šalies rajonų žemdirbiai ir kaimo verslininkai aktyviai naudojosi skolintomis kredito įstaigų lėšomis. Kaip ir ankstesniais metais, daugiausiai skolinosi našiose žemėse dirbantys žemdirbiai. Fondo duomenimis, Kauno apskrities žemdirbiams suteiktos 85 garantijos už 22,5 mln. Lt, arba 18 proc. visų suteiktų garantijų. Nedaug atsiliko Panevėžio apskrities ūkininkai ir žemės ūkio įmonės. Analizuojant garantijų teikimą pagal rajonus, matyti, kad daugiausiai su garantijomis skolinosi ir į savo verslą investavo Kėdainių ir Panevėžio rajonų žemdirbiai. Jiems atitinkamai suteikta 41 ir 30 garantijų už 8,5 ir 8,8 mln. Lt. Šakių rajono žemės ūkio verslininkams suteikta 8,4 mln. Lt, tačiau šia paslauga pasinaudojo tik 18 ūkio subjektų. Palyginti su ankstesniais metais, daugiau skolinosi Plungės, Varėnos, Rietavo žemdirbiai bei kaimo verslininkai. 
               
Deja, ne visi ūkio subjektų įgyvendinami sumanymai būna sėkmingai. Per visą Fondo veiklos laikotarpį bankams už garantuotus ir negrąžintus kreditus išmokėta 10,7 mln. Lt, t.y. 1,5 proc. visų garantuotų kreditų. Tačiau pastebima, kad pastaraisiais metais gerėja gaunamų projektų paruošimo lygis, geriau suplanuojamos investicijos, o žemės ūkyje vedama tikslesnė buhalterinė apskaita palengvina projektų vertinimą ir mažina Fondo prisiimtų įsipareigojimų riziką.

2008 m. įvykdyti 3 įsipareigojimai už garantuotus kreditus ir bankams grąžinta 2,4 mln. Lt. Šiuo metu esant sunkesnei finansinei situacijai, bankai, klientams pageidaujant, peržiūri kreditų grąžinimo grafikus ir mokėjimus išdėsto žemdirbiams ir kaimo verslininkams palankiausiais terminais.
« Atgal