Palūkanos už kreditus, išduodamus nuo 2010 m. sausio 1 d., nebus kompensuojamos

Spausdinti
2009-12-28

2009 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-996 nuo 2010 m. sausio 1 d. naikinamos palūkanų kompensacijos už kreditus, išduodamus su Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija. Palūkanos nebus kompensuojamos tik naujai išduodamiems kreditams, jau išduotiems kreditams liks galioti ankstesnė palūkanų kompensavimo tvarka.

Naujasis žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 3D-996 keičia anksčiau galiojusį 2007 m. balandžio 12 d. įsakymą Nr. 3D-160 „Dėl dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus su  UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ ir jį keitusius įsakymus. Ankstesnieji įsakymai nuo 2010 m. sausio 1 d. netenka galios, todėl palūkanos naujai išduodamiems kreditams su garantija nebus kompensuojamos.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 15 d. nutarimu Nr.782, palūkanos už kreditus, paimtus privačiai žemės ūkio paskirties žemei įsigyti, kompensuojamos jeigu UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo sprendimas dėl palūkanų kompensavimo yra priimtas iki 2009 m. gruodžio 31 d. Todėl nuo 2010 m. sausio 1 d. palūkanos nebus kompensuojamos ir už kreditus, paimtus privačiai žemės ūkio paskirties žemei įsigyti ir suteiktus su Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija.

Nuorodos:
2009 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-996
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 15 d. nutarimas Nr.782

« Atgal