Nauja bazinė palūkanų norma nuo 2009 m. kovo 1 d. – 9,53 proc.

Spausdinti
2009-03-01

2009 m. vasario 24 d. Europos Komisijos pranešimu Lietuvai buvo nustatyta nauja bazinė palūkanų norma, kuri naudojama skaičiuojant kredito gavėjams planuojamą suteikti valstybės pagalbą kompensuojant dalį kredito palūkanų. Nuo 2009 m. kovo 1 d. vietoje galiojusios 7,81 proc. palūkanų normos bus taikoma 9,53 proc. dydžio norma.


Pagal dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisykles kredito įstaigos Žemės ūkio paskolų garantijų fondui turi pateikti informaciją apie pagalbos gavėjo reitingą ir turto įkeitimo lygį pagal Europos Komisijos komunikate  (OL 2008 C 14) pateiktą orientacinės palūkanų normos nustatymo lentelę.


Tokiu būdu kreditų gavėjams, kuriems Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija bus teikiama nuo š.m. kovo 1 d., paraiškos dėl garantijos suteikimo priede „Pažyma apie orientacinę palūkanų normą“, turi būti nurodoma 9,53 proc. fiksuota bazinė palūkanų norma (bazinių palūkanų normų sąrašas).


Daugiau informacijos:
I.Ramanauskienė
8-5-2649715
irena@garfondas.lt

« Atgal