Kredito įstaigų atstovai dalyvavo seminare aktualiais žemės ūkio klausimais

Spausdinti
2009-07-06

Š.m. liepos 2 d. Kėdainių r. Krakių žemės ūkio bendrovėje  į jau tradiciniu tapusį pasitarimą-seminarą susirinko Žemės ūkio paskolų garantijų fondo ir kredito įstaigų darbuotojai. Į renginį taip pat atvyko žemės ūkio viceministras A.Macijauskas. Seminaro metu aptarti aktualiausi žemės ūkio finansavimo klausimai, trumpai supažindinta su naujai kuriamu Paskolų fondu, apžiūrėta Krakių ŽŪB gamybinė bazė.

Žemės ūkio paskolų garantijų fondo direktorė D.Čukauskienė renginyje pristatė veiklos rezultatus. Per pirmąjį šių metų pusmetį Fondas žemės ūkio subjektams ir kaimo verslininkams suteikė 27,6 mln. Lt garantijų, už Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros imamus kreditus intervenciniams pirkimams vykdyti - 65,4 mln. Lt garantijų.

Seminare dalyvavęs žemės ūkio viceministras A.Macijauskas visus supažindino su situacija žemės ūkyje, pabrėžė, kad ekonominės krizės metu žemės ūkis išlieka pelningas ir pakankamai stabilus. Tuo pačiu viceministras aptarė iškilusias problemas ir žemės ūkio perspektyvas.

A.Macijauskas kredito įstaigų darbuotojams pristatė ir naują Žemės ūkio ministerijos ruošiamą finansinį instrumentą – dalį Kaimo plėtros programos lėšų planuojama panaudoti žemdirbiams kredituoti lengvatinėmis palūkanomis, šias lėšas turėtų skolinti konkurso būdu atrinktos kredito įstaigos.  Lėšas galės skolintis ūkio subjektai, kurie atitinka KPP priemonėms „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ ir „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ keliamus reikalavimus. Iš viso žemdirbių kreditavimui tokiu būdu numatoma skirti 450 mln. Lt.

Fondo analitikas J.Kraujelis pristatė Lietuvos 2008 m. žemės ūkio veiklos rezultatus, juos palygino su praėjusiais metais, pokyčius atskirose ūkio šakose. Jis taip pat apžvelgė žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių veiklos rezultatus 2008 m. Apibendrindamas analitinę medžiagą, J.Kraujelis pabrėžė, kad žemės ūkis yra bene vienintelis ūkio sektorius, kurį krizė palietė mažiausiai, jis yra patikimas ir  turi palankias perspektyvas.

Krakių ŽŪB vadovas N.Danilčenko papasakojo apie jo vadovaujamą bendrovę, jos veiklą - bendrovė yra gavusi ES finansinę paramą, naudojosi skolintomis bankų lėšomis, už kurias yra suteikta ne viena Fondo garantija. Visi seminaro dalyviai aplankė bendrovei priklausančias rekonstruotas fermas, apžiūrėjo mėsinių galvijų bei veislinių arklių bandą, puikiai augančius javų laukus.

Seminaras baigėsi ekskursija į Dotnuvoje vykstančią parodą „AgroVizija 2009“,  kurioje seminaro dalyviai susipažino su pažangiausiomis technologijomis augalininkystės srityje ir jų įtaka ūkių konkurencingumui.

« Atgal