Kovo mėnesį – daugiau garantijų nei per pirmus du š.m. mėnesius

Spausdinti
2009-04-01

Per tris š.m. mėnesius Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išduotus 19,6 mln. Lt kreditų suteikė 32 garantijas už 11,3 mln. Lt. Taip pat suteiktos 2 garantijos už Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai išduotus 40 mln. Lt kreditų, skirtų 2008 m. grūdų derliaus supirkimui.

Vien per kovo mėnesį žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams buvo suteikta daugiau garantijų nei per pirmus du š.m. mėnesius. Investicijoms skirti kreditai kovo mėnesį sudarė 95 proc. visų kreditų, visi jie buvo skirti projektams, vykdomiems pagal 2007-2013 m. KPP priemones, įgyvendinti. Kiti kreditai buvo skirti apyvartinių lėšų papildymui.

Palyginti su praėjusių metų pirmu ketvirčiu, žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams suteiktų garantijų suma sumažėjo trečdaliu, ypač sumažėjo garantijų už kreditus, skirtus apyvartinių lėšų papildymui. Tačiau bendra garantijų suma dėl grūdų derliui supirkti suteiktų garantijų šiemet išaugo daugiau nei 3 kartus.

Daugiausia kreditų su garantija žemdirbiams ir kaimo verslininkams šiemet išdavė 3 pagrindiniai Lietuvoje veikiantys bankai. DnB NORD bankas išdavė  29 proc. visų kreditų su garantija, SEB bankas – 27 proc., Swedbankas – 26 proc. Daugiausia jie skolino ūkininkų ūkiams, kurie sudarė 84 proc. visų klientų, buvo finansuojamos tradicinės žemės ūkio šakos – augalininkystė bei gyvulininkystė. Aktyviausi buvo Šiaulių, Anykščių bei Lazdijų rajonų žemdirbiai ir kaimo verslininkai, daugiausia lėšų jie skolinosi naujai žemės ūkio technikai, pieno įrangai įsigyti.

« Atgal