Garantinio užmokesčio ir palūkanų kompensavimo taisyklių pakeitimai

Spausdinti
2009-01-05

2008 m. gruodžio 17 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-693 pakeistos garantinio užmokesčio kompensavimo taisyklės. Taip pat 2008 m. gruodžio 23 d Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-706 pakeistos dalies palūkanų už investicinius kreditus kompensavimo taisyklės.

Naujose taisyklėse numatyta, kad kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, imantiems kreditus investiciniams projektams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemones įgyvendinti, palūkanos nebus kompensuojamos. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei parama gaunama pagal priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“, t.y., neatsižvelgiant į projekto intensyvumą, visiems jauniesiems ūkininkams, gaunantiems paramą pagal šią priemonę, kompensuojama 80 proc. garantinio užmokesčio ir dalis sumokėtų kredito palūkanų.

Kitos liekančios galioti nuostatos:

  • kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, užsiimantiems žemės ūkio veikla ir paėmusiems kredito įstaigų kreditus investiciniams projektams įgyvendinti, kompensuojama 30 proc. palūkanų (jauniesiems ūkininkams 40 proc.); 
  • kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, užsiimantiems alternatyviąja veikla ir paėmusiems kredito įstaigų kreditus investiciniams projektams įgyvendinti, kompensuojama 30 proc. palūkanų, bet ne daugiau kaip 40 tūkst. Lt per metus vienam subjektui.
  • maksimali metinė palūkanų norma, kurios dalis kompensuojama, negali viršyti 6,49 proc. Jei metinė palūkanų norma viršija šią normą, kompensacija skaičiuojama nuo nustatytos maksimalios palūkanų normos.

Norime akcentuoti, kad lieka galioti ir nuostata, jog:

  • investicinių projektų, skirtų žemės ūkio veiklai, tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos, padarytos po to, kai Žemės ūkio paskolų garantijų fondas informuoja kredito gavėją apie priimtą sprendimą dėl garantijos suteikimo ir palūkanų kompensavimo;
  • investicinių projektų, skirtų alternatyviajai veiklai, tinkamomis išlaidomis laikomos išlaidos, padarytos po prašymo dėl palūkanų kompensavimo pateikimo Žemės ūkio paskolų garantijų fondui. Informaciją apie padarytas ar nepadarytas išlaidas kredito gavėjai pažymi paraiškoje dėl garantijos suteikimo.
« Atgal