Daugiausia kredito garantijų suteikiama ūkininkams

Spausdinti
2009-11-04

Per dešimt š.m. mėnesių Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (toliau – Fondas)  kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išduotus 70 mln. Lt kreditų suteikė 159 garantijas už 42 mln. Lt. Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai suteiktos 5 garantijos už kredito įstaigų išduotus 113 mln. Lt kreditų, skirtų 2008 m. grūdų derliaus supirkimui. Iš viso šiemet suteikta 155 mln. Lt garantijų už 183 mln. Lt kredito įstaigų išduotų kreditų.

Per tą patį praėjusių metų laikotarpį kredito įstaigos žemdirbiams ir kaimo verslininkams išdavė daugiau nei 3 kartus daugiau kreditų su garantija nei šiemet, iki lapkričio mėnesio buvo išduota 230 mln. Lt kreditų, už juos Fondas suteikė 135 mln. Lt garantijų. Tačiau bendra garantijų suma šiemet netgi išaugo 15 proc. dėl Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai suteiktų garantijų.

Daugiausia kreditų su garantija žemdirbiams ir kaimo verslininkams šiemet išdavė 3 pagrindiniai Lietuvoje veikiantys bankai. DnB NORD bankas išdavė 29 proc. visų kreditų su garantija, SEB bankas – 27 proc., Swedbankas – 20 proc. Daugiausia jie skolino ūkininkų ūkiams, kurie sudarė apie 70 proc. visų klientų, buvo finansuojamos tradicinės žemės ūkio šakos – augalininkystė bei gyvulininkystė, garantijos taip pat buvo suteiktos žuvininkystės įmonėms, alternatyvių verslų kaime kūrėjams. Aktyviausi buvo Kėdainių, Anykščių bei Šiaulių rajonų žemdirbiai ir kaimo verslininkai, daugiausia lėšų jie skolinosi naujai žemės ūkio technikai, pieno įrangai įsigyti.
 

« Atgal