Per pirmą š.m. pusmetį Žemės ūkio paskolų garantijų fondas suteikė 58 garantijas už 22 mln. litų

Spausdinti
2004-07-19

UAB “Žemės ūkio paskolų garantijų fondas” suvedė 2004 m. I-mo pusmečio darbo rezultatus. Rezultatai iš tiesų džiuginantys – informavo fondo direktorė Danguolė Čukauskienė.

Suteikta 22 mln. litų garantijų (58 garantijos) už  žemdirbių, perdirbėjų ir kaimo vietovėse dirbančių verslininkų paimtus kreditus.  Tai 3,34 mln. litų garantijų daugiau, nei per tą patį 2003 m. laikotarpį. Daugiausia garantijų, t.y. 23 garantijos už 11 mln. litų, suteikta bankui “NORD/LB Lietuva”. “Bankas aktyviai dirba su žemdirbiais ir kaimo vietovėse dirbančiais verslininkais”, - sakė “NORD/LB Lietuva “ Verslo plėtros skyriaus viršininkas Nerijus Mikoliūnas, - “tai perspektyvus ūkio sektorius, kuris ateinančiais metais turėtų sparčiai augti, todėl bankas “NORD/LB Lietuva” siūlys ypatingas kreditavimo sąlygas. Stengsimės atsižvelgti į šios klientų grupės poreikius ir pasiūlyti optimalius verslo sprendimus.

Žinoma, nemažą įtaką didėjančiai kreditų ir garantijų paklausai turėjo SAPARD paramos lėšų įsisavinimas. Per minimą laikotarpį už SAPARD finansuojamus projektus suteikta 16,5 mln. litų garantijų. Tai dar kartą patvirtina, kad Fondo veikla leidžia pasinaudoti gaunamomis Europos Sąjungos paramos lėšomis. Neužilgo bus pradėtos įsisavinti ES struktūrinių fondų lėšos.  Pasak Žemės ūkio paskolų garantijų fondo direktorės, šių lėšų įsisavinimui kaimo verslininkams bus reikalingos  nemažos piniginės lėšos. Dažnam jų teks skolintis iš bankų, o Fondas ir toliau pasiruošęs garantuoti bankams, t.y išspręsti užstato problemą.

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas dirba jau 6 metus, tačiau tik prieš porą metų pradėjo teikti garantijas už žemdirbių imamus kreditus, skirtus apyvartinių lėšų trūkumui papildyti. Praktika parodė, kad ši nauja paslauga kaimui buvo labai reikalinga. Per I-mą š.m. pusmetį suteikta 13 garantijų už 2,6 mln. litų.

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas teikia garantijas ne tik tradiciniam žemės ūkiui. Smulkaus ir vidutinio verslo įmonių kūrimas kaimo vietovėse papildo įprastas žemės ūkio šakas, sukuria naujas darbo vietas kaime, didina sodiečių pajamas. Per pirmąjį š.m. pusmetį garantuota 4,1 mln. litų kreditų, už kuriuos kaimo verslininkai plėtojo pievagrybių, šinšilų, vaistažolių auginimo verslus.

Konkurencija tarp bankų leidžia žemdirbiams ir kaimo verslininkas skolintis tikrai palankiomis sąlygomis.

« Atgal