Valstybės garantijos teikiamos ir kredito unijoms

Spausdinti
2005-08-28

Nuo šių metų rugsėjo 1 d. UAB "Žemės ūkio paskolų garantijų fondas" teiks valstybės garantijas ir kredito unijoms, atitinkančioms nustatytus reikalavimus. Tokių unijų yra 34. Iki šiol Fondas teikė garantijas tik bankams už jų išduodamus kreditus žemdirbiams, žemės ūkio produktų perdirbėjams ir smulkiems kaimo verslininkams.

Šią savaitę Vyriausybė papildė bei patikslino dar 1997 m. priimtą nutarimą, reglamentuojantį Žemės ūkio paskolų garantijų fondo veiklą. Tai padaryta įgyvendinant šiemet Seimo priimtas Valstybės skolos įstatymo pakeitimo įstatymo nuostatas.

Svarbiausia čia yra tai, kad UAB "Žemės ūkio paskolų garantijų fondas" nuo rugsėjo 1 dienos valstybės garantijas teiks ir kredito unijoms už jų išduodamus kreditus. Iki šiol Fondas garantijas teikdavo tik bankams. Tai padės geriau išspręsti užstato problemą, nes smulkieji, pradedantys verslą, imantys kreditus iš kredito unijų dažnai neturi pakankamai tinkamo įkeisti turto.

Kaip ir bankams, taip ir kredito unijoms Žemės ūkio paskolų garantijų fondas garantuos iki 70 proc. negrąžinto kredito sumos grąžinimą (jauniems ūkininkams išduodamiems kreditams – iki 80 proc.).

Garantijos bus teikiamos ne visoms kredito unijoms ir ne visiems kreditams.

Vyriausybės nutarime nustatyta, kad garantija bus teikiama tik toms kredito unijoms, kurios atitinka Lietuvos banko nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus ir yra įtrauktos į Lietuvos centrinės kredito unijos patvirtintą kredito unijų, turinčių teisę išduoti kreditus su valstybės garantija, sąrašą. Centrinės kredito unijos Stabilizacijos fondo komisijos nutarimu dabar minėtame sąraše yra 34 kredito unijos.

Garantijos bus teikiamos už unijų išduodamus kreditus:

  • ūkininkams, žemės ūkio bendrovėms, kooperatinėms bendrovėms ir kitoms žemės ūkio įmonėms;
  • žemės ūkio produkcijos perdirbėjams
  • visiems kaimo vietovėse dirbantiems smulkiems ir vidutiniams verslininkams (paslaugų, tradicinių amatų, kaimo turizmo, miškininkystės ir kt. verslams plėtoti).

Taip pat iš kredito unijų gavusiems kreditus su garantija bus numatoma teikti ir kitą valstybės paramą – kompensuoti dalį kredito unijai sumokėtų palūkanų, įkeisto turto draudimo įmokos ir garantinio užmokesčio.

« Atgal