Šiais metais Žemės ūkio paskolų garantijų fondo teikiamų garantijų suma išaugo 35 proc.

Spausdinti
2005-08-07

Per 2005 m. I-jį pusmetį bankams suteiktos 102 garantijos už 83,9 mln. litų. Per tą patį laikotarpį 2004 m.- 54 garantijos už  62,2 mln. litų, t.y. garantijų suma išaugo 35 proc.

Per 2005 m. I-jį pusmetį du kartus daugiau klientų su Žemės ūkio paskolų garantijų fondo pagalba skolinosi iš bankų apyvartinėms lėšoms papildyti. Tris kartus išaugo garantijų skaičius už žemės ūkio bendrovėms teikiamus kreditus, tačiau pagrindiniai garantuojamų kreditų gavėjai išlieka ūkininkai.

Daugiausia garantijų suteikta bankui “NORD/LB Lietuva” – jos sudaro apie 38 proc. visų šiais metais suteiktų garantijų.

Ypač suaktyvėjo bendradarbiavimas su mažesniais bankais, tokiais kaip Šiaulių bei Ūkio. Ūkio bankui suteikta 5 kartus daugiau garantijų, nei pernai, atitinkamai Šiaulių bankui - 2 kartus.

Šiuo metu Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantiniai įsipareigojimai bankams siekia 211 mln. litų. 2005 m. Vyriausybės patvirtintas garantijų limitas yra 280 mln. litų.

« Atgal