Daugiau garantijų investicijoms

Spausdinti
2005-10-10

UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas” per 9 š.m. mėnesius bankams suteikė 204 kreditų garantijas. Pernai per visus metus buvo suteiktos 163 garantijos. Pasinaudoję garantijomis žemės ūkio subjektai, kaimo verslininkai bei Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra iš bankų šiemet pasiskolino 171 mln. litų.

Net 80 proc. (93 mln. Lt.) kreditų su garantijomis buvo išduota ilgalaikiams investiciniams projektams finansuoti. Tai 48 proc. daugiau negu pernai per tą patį laikotarpį. Didžioji jų dalis suteikta ES paramos lėšomis finansuojamiems projektams įgyvendinti.

UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas” sėkmingai bendradarbiauja su 11 Lietuvos bankų. Daugiausia kreditų su bendrovės garantija suteikė AB bankas „NORD/LB Lietuva” – 43,9 mln. Lt arba 40 proc. visų bendrovės garantuotų kreditų. Atitinkamai AB SEB Vilniaus bankas – 27,6 mln. Lt. (25 proc.), AB Šiaulių bankas – 14,1 mln. Lt. (13 proc.).

Per septynis bendrovės veiklos metus suteiktos 1149 garantijos bankams už jų išduotus 1,2 mlrd. litų kreditų. Garantijų poreikis auga, o tai rodo vis didėjantį ūkininkų bei žemės ūkio įmonių aktyvumą, taip pat bankų didesnį pasitikėjimą ūkininkais, žemės ūkio įmonėmis, kaimo verslininkais bei Žemės ūkio paskolų garantijų fondu.

« Atgal